Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Se DBI’s 8 idéforslag til nye indsatsområder inden for brand og sikring

Udgivet: 1. maj 2024

For landets GTS-institutter er det igen blevet tid til at ansøge om resultatkontraktmidler, som skal bruges til at udvikle ny viden og teknologi de næste fire år. I den forbindelse vil vi meget gerne høre din mening!

Gem artikel Artikel gemt

Hvert fjerde år indgår Danmarks GTS-institutter, herunder også DBI, en resultatkontrakt med Uddannelses- og Forskningsministeriet – og bevilges dermed offentlige midler, som skal bruges til at udvikle ny viden og teknologi til gavn for danske virksomheder og samfundet.

Forslagene til GTS-institutternes indsatsområder for 2025-2028 er netop blevet offentliggjort – således også DBI’s 8 spændende idéer, som du kan læse om på Bedreinnovation.dk.

Dermed er dialogfasen nu skudt i gang. Det betyder, at du har mulighed for at komme med kommentarer og input til de enkelte idéforslag frem til den 30. maj. På den måde er du med til at sikre, at de indsatser, der bevilges penge til sidst på året, rent faktisk matcher erhvervslivets behov.

DBI’s idéforslag er følgende:

Brandsikring af transformerede bygninger

Byggebranchen skal udnytte ressourcerne i den eksisterende bygningsmasse gennem transformation frem for nybyggeri, så ressourceforbrug og CO2-udledning holdes på et minimum. DBI vil gøre det nemmere at projektere og implementere brandsikring, når bygninger skal transformeres.

Brandsikker bygning i naturlige materialer

DBI baner vejen for brandsikre bygninger i naturlige materialer. Med visionen om en mere bæredygtig byggebranche nedbryder vi barrierer, skaber viden og udvikler effektive og konkrete værktøjer til en byggebranche med et voksende behov for forandring og udvikling.

Integrerede brandtekniske systemer sikrer bæredygtigt bygninger

DBI vil gøre det nemmere at anvende digitale og integrerede brandtekniske anlæg i bygninger. Dermed får branchen bedre mulighed for at håndtere brandrisici i fremtidens bæredygtige og digitale bygninger. Anlæggene øger kompleksiteten og stiller nye krav til design, test og certificering.

Brandsikring af den energiproducerende og energilagrende bygning

Vedvarende energi og batterilagringssystemer medfører nye brandrisici, som bygninger og infrastruktur ikke er designet til. DBI vil udvikle viden, testfaciliteter og velunderbyggede retningslinjer, som skal sikre en brandsikker udbredelse af teknologierne.

Tværfaglige data og modeller som grundlag for fremtidens sikre energisystem

Skal vi have mere grøn energi og flere elektrobrændsler, er der brug for hurtigere og bedre adgang til bredere funderet data, risikomodeller og testfaciliteter til at udvikle sikre, grønne energi- og transportteknologier og systemer. Den tværfaglige opgave vil DBI løse.

Havnen som knudepunkt for sikker håndtering af elektrobrændsler

Skal der fart på den grønne omstilling af den danske energiinfrastruktur, skal uklare regler og uens sikkerhedsdefinitioner erstattes med en systemisk tilgang og en harmoniseret, praktisk definition af tilstrækkelig sikkerhed. Det vil DBI understøtte med udgangspunkt i havne.

Dansk Center for Resiliens 

I samarbejde med de øvrige GTS-institutter opretter vi et Dansk Center for Resiliens (DCR), som kan tilbyde SMV’er viden og teknologi til at overholde de nye EU-direktiver NIS2 og CER. Vi vil styrke deres evne til at håndtere kritiske hændelser og fremme samarbejde mellem SMV'er og samfundsaktører.


Byggeri og Anlæg inden for planetære grænser (sammen med Teknologisk Institut)

Vi udnytter Jordens ressourcer i en sådan grad, at 6 af 9 planetære grænser er overskredet. Konsekvenserne er bl.a. voldsomme klimaforandringer og tab af biodiversitet. Bygge- og anlægsaktiviteter bærer en stor del af ansvaret, og vi skal ændre den måde, vi bygger på.

Klik ind på Bedreinnovation.dk, læs de fulde beskrivelser af DBI’s idéforslag, og kommentér meget gerne på, hvordan DBI’s idéer kan være til gavn for bestemte virksomheder og/eller brancher.

Jens Bomholdt Ravnsbæk

Technology Foresight Manager

Tlf.: 50 80 96 07

jbr@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING