Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI strategisk forskning

Brandsikkerhed ved biobaseret byggeri

DBI vil gøre det nemmere at designe brandsikre bygninger med biobaserede byggevarer ved at udvikle ny viden og værktøjer til bl.a. arkitekter og ingeniører. Det skal bane vejen for, at de kan markedsføre nye ydelser, som bidrager til udbredelsen af bæredygtigt byggeri og den grønne omstilling – lokalt og internationalt.

Biobaserede byggevarer er nødvendige for at opnå mere bæredygtige bygninger og fremme den grønne omstilling i byggebranchen. Brugen af dem forudsætter imidlertid en mere kompliceret designproces, da biobaserede byggevarers brandtekniske egenskaber er meget anderledes end konventionelle mineralsk baserede byggevarers. Skal brugen af de biobaserede byggevarer udbredes, er det derfor nødvendigt med en ny tilgang til både Fire Safety Engineering (FSE) og den overordnede proces for bygningsdesign.

Ved at styrke kompetencer og værktøjer inden for FSE gør DBI det muligt at fastslå brandsikkerheden for en bygning med biobaserede byggevarer ved hjælp af modeller. Dermed kan man udføre Performance-Based Design (PBD), hvor man ved hjælp af validerede simuleringer af bygningens brandsikkerhed kan integrere innovative løsninger med henblik på at sikre det rette niveau af brandsikkerhed i den færdige bygning tidligt i designprocessen. DBI vil desuden demonstrere, hvordan PBD kan bruges til at optimere livscyklusanalyser (LCA) og omkostningsanalyser (LLC). Er brand et aktivt designparameter tidligt i processen, øges antallet af designmuligheder desuden betragteligt.

For at opnå det skal arkitekter, ingeniører, rådgivere og andre, der arbejder med bygningsdesign, bruge ny viden, værktøjer og vejledninger, og dem vil DBI udvikle. Målet er at styrke deres internationale konkurrenceevne, og at de nye værktøjer er kompatible med de eksisterende internationalt udbredte værktøjer. Det skal gøre det muligt for målgruppen at lancere ydelser, som også kan introduceres på det globale marked og dermed bidrager til udviklingen af bæredygtigt byggeri og den grønne omstilling både i Danmark og internationalt.

AKTIVITETS- OG NYHEDSLOG


4. December 2023Seminar: Facadens treenighed - Udvendige beklædninger, vindspærrer og isoleringsmaterialer af biogene materialerLæs mere
1. December 2023Article published in Fire Technology: The Influence of Tolerance Gaps on the Fire Performance of Aluminium-Wood Joints.Læs mere
25. Oktober 2023Fully-developed compartment fire dynamics in large-scale mass timber compartmentsLæs mere
22. Juni 2023Hvordan bygger man brandsikkert med biobaserede materialer?Læs mere
7. Juni 2023Bog om stråprojekt skal inspirere til mere biogent byggeriLæs mere
4. Okt. 2022DBI-projekt om tækkede facader vinder priser i både Danmark og udlandetLæs mere

8. Dec. 2021

Webinar: Realisér dit biobaserede byggeri med brandteknisk funktionsbaseret tilgang

Læs mere

Læs mere
Anders Dragsted

Projektansvarlig

Anders Dragsted

Project Manager
51 80 01 39
and@dbigroup.dkProjekter

LCA-værktøjer til Co2-optimerede brandstrategier i biobaserede bygninger

Projektet skal udvikle et værktøj til at optimere brandsikkerheden i bæredygtige biobaserede bygninger. Værktøjet skal integrere livscyklusvurderinger (LCA) tidligt i designprocessen for at reducere CO2-emissioner, hvilket giver arkitekter og brandingeniører retningslinjer og generiske designs for at opnå LCA-optimeret brandsikkerhed.
Projektansvarlig
Mansoure Dormohamadi
Ph.d.-studerende

Telefon: 50 80 96 39
E-mail: mdo@dbigroup.dk
Projektet løber fra april 2023 til marts 2026 Læs mere

Bæredygtige bygningsfacader gennem simulering af brandegenskaber

Dette projekt vil muliggøre brugen af bæredygtige bygningsfacader til at reducere CO2-udledning og energiforbrug. Brændbare materialer og energibesparende løsninger i disse facader udgør dog en risiko for brand. Projektet har til formål at udvikle en pålidelig metode til vurdering af træfacader vha. modeller for brandspredning.
Projektansvarlig
Guoxiang Zhao
Postdoc

Telefon: 50 80 96 36
E-mail: gzh@dbigroup.dk
Projektet løber fra marts 2023 til februar 2026 Læs mere

Participation in COST Action on ‘Holistic design of taller timber buildings (HELEN)’

As part of DBI’s efforts to promote the fire-safe design of bio-based buildings, several members of the Advanced Fire Engineering (Buildings) team are participating in the European COST Action CA20139 ‘Holistic design of taller timber buildings (HELEN)’, which runs until October 2025.
Projektansvarlig
Ian Pope
Research Consultant, PhD

Telefon: 50 80 78 27
E-mail: ipo@dbigroup.dk
The projects runs until October 2025 Læs mere

Sikre biobaserede bygninger gennem evakueringstræning

Projektet fremmer vedvarende materialer i byggeriet, specielt træbygninger. Det vil udvikle brandsikkerhedsmetoder og evakueringsstrategier for beboere. DBI vil lede projektet og vil forbedre brandsikkerhedskonsulentydelser globalt. Som resultat vil retningslinjer og konsulentydelser gavne industrien, reducere emissioner og fremme bæredygtigt bygningsdesign.
Projektansvarlig
Leo Willem Menzemer
PhD studerende

Telefon: 31 35 00 46
E-mail: lwm@dbigroup.dk
Projektet løber fra september 2022 til september 2025 Læs mere

Test og modellering af hybrid stål/træ-konstruktionsdetaljer ved brand

Dette projekt har til formål at gøre byggeriet mere klimavenligt ved hjælp af bæredygtige materialer som træ og stål. Vi vil optimere brandsikkerheden ved at forske i hybride stål-/træforbindelser, hvilket vil resultere i en valideret international model og en brandsikker designservice til konstruktører, ingeniører og arkitekter.
Projektansvarlig
Ankit Agrawal
Postdoc

Telefon: 50 80 65 55
E-mail: ana@dbigroup.dk
Projektet løber fra marts 2023 til februar 2025 Læs mere

Vurderingsmetoder til at forudsige brandudvikling i træbygninger

Byggebranchen ønsker bæredygtige materialer som træ i konstruktioner, men mangler designmetoder. Brugen af biobaserede materialer og eksponering af træoverflader kræver brandteknisk dokumentation, og der er derfor behov for validerede teknikker til at vurdere risici forbundet med brændbare overflader. Dette projekt udvikler vurderingsmetoder til at forudsige brandudvikling i bygninger med eksponerede træoverflader.
Projektansvarlig
Ahmed Ahmed Ali
PhD studerende

Telefon: 50 80 74 43
E-mail: aaa@dbigroup.dk
Projektet løber fra marts 2022 til februar 2025 Læs mere

Termiske egenskaber af massive trækonstruktioner eksponeret for naturlige brandforløb

Med det formål at udvide brugen af træbaserede bygninger, søger dette projekt at udvikle og validere en varmeledningsmodel til at forudsige, hvordan temperatur- og fugtprofiler i træelementer ændrer sig ved brandeksponering. Dette vil understøtte bæredygtige og kommercielt attraktive bygninger på markedet grundet trækonstruktioners bidrag til CO2-reduktion.
Projektansvarlig
Ian Pope
Research Consultant, PhD

Telefon: 50 80 78 27
E-mail: ipo@dbigroup.dk
Projektet løber fra april 2023 til april 2024 Læs mere

Invitation til deltagelse i udviklingsprojekt om træfacader med holdbare brandtekniske egenskaber

Nyt projekt skal – gennem undersøgelse af effekterne ved ældning af træfacader imprægneret med brandhæmmere – introducere nye teknologier, serviceydelser og standarder.
Projektansvarlig
Simon Sköld
Research Consultant

Telefon: 50 80 65 20
E-mail: ssk@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING