Krav til installatørvirksomheder

For at blive godkendt som installatør af enten ABA, AVS, ABV-T, ABV-M, AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg, skal I indsende en ansøgning til DBI. Kravene til ansøgningen er beskrevet i Retningslinje 001.

I skal huske, at I skal have:
 • Mindst én DBI-certificeret person efter Retningslinje 002 inden for den anlægstype, I ønsker at være godkendt til.
 • Et kvalitetsstyringssystem som beskrevet i Retningslinje 001. Kvalitetsstyringssystemet skal være godkendt af et auditerende organ, som har en aftale med DBI for den pågældende anlægstype.


Krav til opretholdelse af godkendelse

Ud over den årlige eksterne audit af jeres auditerende organ skal I for hvert kalenderår indsende dokumentation for jeres erfaring og kompetence. Der er bl.a. krav til et minimum af færdigmeldinger og evt. udført service for de enkelte anlægstyper.

Kravene varierer efter anlægstype, men du kan se kravene for din godkendelse i Retningslinje 002.

Retningslinje 001 for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.


Krav til Personcertificering for Installatører

For at blive certificeret person til enten ABA, AVS, ABV-T (termisk), ABV-M (mekanisk), AVA, ARS eller AGA brandsikringsanlæg skal du have gennemgået kurser og have kompetencer indenfor den enkelte anlægstype. For at blive certificeret person, skal du - ud over uddannelse og kurser som beskrevet i Retningslinje 002 - indsende en ansøgning. Krav til ansøgningen står i Retningslinje 002 under punkt 40.  

Du kan hente en let oversigt over kursus- og prøveforløb i forbindelse med at blive certificeret person til Retningslinje 001 og 002 .

Krav til at opretholde dit certifikat

For at opretholde dit certifikat skal du hver 12. måned indsende dokumentation på din erfaring og kompetence. Der er bl.a. krav til et minimum af timer, du skal have beskæftiget dig med anlægstypen, antal færdigmeldinger og evt. udført service.


Kravene varierer efter anlægstype, men du kan se kravene for din certificering i Retningslinje 002

Retningslinje 002 for certificering af personer beskriver kravene til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Her er også en beskrivelse af hvilke retningslinjer, der gælder for anlægstypen.

Information vedr. personcertificering til ABA, AVS, AVA, ABV og ARS

Det nye bygningsreglement BR18 med tilhørende vejledninger og bilag er nu mere eller mindre implementeret i dansk erhvervsliv. Det betyder at DBI’s retningslinjer skal opdateres så de afspejler dansk byggelovgivning.


DBI er i samarbejde med den tilhørende arbejdsgruppe gået i gang med at opdatere henholdsvis RTL001 og RTL002.


For jer som ønsker at blive personcertificeret til enten ABA, AVS, AVA, ABV, eller ARS er uddannelserne, som er beskrevet i RTL002’s under revision.


I revisionsperioden skal pensumlisterne i appendikserne til RTL002 skal erstattes med nedenstående:


Brandteknisk basiskursus

 • BR18
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 1: Generelt om sikkerhed ved brand
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
 • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 7: Drift, kontrol og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger
 • Bilag 3 (Præaccepterede løsninger – Kontorbygninger) til bygningsreglementets kapitel 5
 • Relevante Tekniske forskrifter


Automatiske brandalarmanlæg (ABA)

 • BR18
  • Relevante dele af Bilag 12 (præaccepterede løsninger – Brandtekniske installationer) til bygningsreglementets kapitel 5
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegrationstest
 • DBI Retningslinje 232
 • DBI Retningslinje 024
 • DBI Retningslinjer 001-007


Automatiske sprinkleranlæg (AVS)

 • BR18
  • Relevante dele af Bilag 12 (præaccepterede løsninger – Brandtekniske installationer) til bygningsreglementets kapitel 5
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegrationstest
 • DBI Retningslinje 251/4001
 • CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation
 • DS/EN 12845 Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg – Beregning
 • DBI Retningslinje 254 del 1 og 2
 • DBI Retningslinjer 001-007


Automatiske varslingsanlæg (AVA)

 • BR18
  • Relevante dele af Bilag 12 (præaccepterede løsninger – Brandtekniske installationer) til bygningsreglementets kapitel 5
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegrationstest
 • DBI Retningslinje 024
 • DBI Retningslinjer 001-007


Termisk brandventilationsanlæg (ABV-T)

 • BR18
  • Relevante dele af Bilag 12 (præaccepterede løsninger – Brandtekniske installationer) til bygningsreglementets kapitel 5
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegrationstest
 • DBI Retningslinje 027
 • DBI Retningslinjer 001-007


Mekanisk brandventilationsanlæg (ABV-M)

 • BR18
  • Relevante dele af Bilag 12 (præaccepterede løsninger – Brandtekniske installationer) til bygningsreglementets kapitel 5
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 5: Redningsberedskabets indsatsmuligheder
  • Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand. Kapitel 6: Funktionsafprøvning og systemintegrationstest
 • DBI Retningslinje 027
 • DS/EN12101-6
 • DBI Retningslinjer 001-007

Krav til el-termograferings virksomheder

For at blive godkendt, skal du indsende en ansøgning til DRO. Ansøgningen er beskrevet i Retningslinje 010-2. Husk at du skal have mindst én certificeret el-termograf efter Retningslinje 010-3 ansat i virksomheden.


Krav til opretholdelse af godkendelse

Ud over den årlige eksterne audit af jeres auditerende organ skal du for hvert kalenderår indsende dokumentation for virksomhedens erfaring og kompetence. De eksakte krav kan du læse under punkt 70 i Retningslinje 010-2. Der er bl.a. krav til et minimum af udførte el-termograferinger, kalibrering af udstyr og uvildighed.
RTL 010-2 for virksomhedsgodkendelse beskriver kravene til godkendelse af firmaer der ønsker at el-termografere

Krav til personcertificering som el-termograf

Virksomheder, der er godkendt til el-termografi af DBI, skal have mindst én el-termograf ansat.

Krav til uddannelse og kurser

For at blive DBI-certificeret som el-termograf, skal du have de krævede kompetencer.
De nærmere krav til din grunduddannelse og kurser kan du se i Retningslinje 010-3, punkt 20.

Retningslinje 010-3 beskriver kravene for certificering af personer der udfører el-termografering.

Ansøgningsskemaer til certificering

Ved ansøgning om certificering skal ansøgningsskemaerne herunder anvendes.
Det er en betingelse for gennemførelse af en certificeringsopgave, at der foreligger en ansøgning.
DRO sender herefter et aftalegrundlag, hvis der ikke foreligger et i forvejen.
Aftalegrundlaget skal returneres til Det registrerende organ (DRO) sammen med eventuel
dokumentation, før sagsbehandling kan gennemføres.


NAVN

RTL 001 virksomhedsgodkendelse
Download 
RTL 002 Personcertificering
Download
RTL 010-2 virksomhedsgodkendelse
Download
RTL 010-3 personcertificering el-termografi
Download

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn