Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Retningslinje 253/4008 Automatiske rumsluknings- anlæg - Projektering, installation og vedligeholde

1. udgave. januar 2023
49 sider, A4

Du kan købe forskriften som e-bog hos Molio her.

Indledende beskrivelse:  
Formålet med et automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) er at iværksætte slukning af
en brand tidligt i brandforløbet i lokaler eller i afgrænsede voluminer.

For at opnå dette er det nødvendigt, at en begyndende brand detekteres tidligt i brandforløbet,
og at sekundære funktioner aktiveres.

Formålet med retningslinjen er at sikre en passende teknisk kvalitet af udførelsen af denne
type slukningsanlæg.

Retningslinjen omhandler slukningsanlæg, hvor slukningsmidlet er Inerte gasser, som ikke
umiddelbart er livstruende i de koncentrationer, der kræves til brandslukning.

Opmærksomheden henledes på, at anlægsejeren til enhver tid er ansvarlig for at overholde
gældende lovgivning, herunder Byggelovens og Beredskabsloven bestemmelser samt
Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelser.

DBI’s retningslinjesystem består af flere forskellige publikationer, der bl.a. beskriver
projektering, installation, godkendelse, færdigmelding, drift og vedligeholdelse.
For at opnå det tilsigtede sikkerhedsniveau er det forudsat, at denne DBI Retningslinje
253/4008 anvendes sammen med retningslinjerne 001 til 007.

Denne retningslinje er udarbejdet af et teknisk udvalg bestående af udpegede repræsentanter
fra følgende organisationer:
FRI – Foreningen af Rådgivende Ingeniører
SikkerhedsBranchen
TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation
Konstruktørforeningen
F&P – Forsikring og Pension
DBI – Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere om rettelser og tolkninger af Forskrift 253 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.

Se et preview af retningslinjen her:

(hvis du ikke kan se previewet skal du først acceptere at vi må lægge marketing cookies på din pc, obs dette lægger også statistik cookies på din pc)

DKK 452,00
(medlem)

DKK 498,00
(ikke medlem)

253/4008
Varenummer: 13253
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING