Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Retningslinie 231, ABDL. Projektering, Installation og Vedligehold

1. udgave. August 2010
28 sider

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.


DBI retningslinje 231
Denne retningslinje angiver mindstekravene til projektering, installation og vedligeholdelse af ABDL-anlæg for dermed at sikre en passende teknisk kvalitet til gavn for anlægsejere, installatører og myndigheder.

Denne nye DBI retningslinje 231 træder i kraft 1. august 2010 og erstatter forskrift 231 2. udgave oktober 1995.

Ændringerne
Installationskravene i DBI retningslinje 231 afviger ikke dramatisk fra den tidligere version. De ændringer, der er foretaget vedrører i stor udstrækning krav til service samt til placering af tryk for dørlukning og centraludstyr.

Af ændringer kan nævnes:
  • Skærpede krav til centraludstyr vedrørende tilgængelighed for afprøvning og kontrol.
  • Detektorer og samlingsmateriel skal opmærkes.
  • Overvågningsafstanden for røgdetektorer er tilpasset DBI retningslinje 232 for automatiske brandalarmanlæg.
  • Servicemærkat på centraludstyr som dokumentation for årlig serviceeftersyn.
  • Ethvert punkt i døråbningen skal være indenfor detektorens maksimale overvågningsafstand.
  • Skiltning og tilgængelighed af tryk for dørlukning.


Revisionsarbejdet
Revisionen er foretaget af et teknisk udvalg med repræsentanter fra TEKNIQ Installatørernes organisation, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SikkerhedsBranchen, RMG Inspektion, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer og DBI.


Læs mere om rettelser og tolkninger af Retningslinje 231 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.


Se et preview af retningslinjen her:

(hvis du ikke kan se previewet skal du først acceptere at vi må lægge marketing cookies på din pc, obs dette lægger også statistik cookies på din pc)


DKK 85,00
(medlem)

DKK 106,00
(ikke medlem)

DBI Retningslinie 231, ABDL. Projektering, installation og vedligeholdelse
Varenummer: 132310
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING