Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Forsøg og efterprøvninger

Kan sofaen på brandstedet brænde? Kan en hårtørrer antænde en gammel skorsten? Det finder DBI’s brandundersøgere ud af med mindre forsøg på brandsteder og efterprøvninger på laboratoriet.

Som en del af en brandstedsundersøgelse udfører brandundersøgere fra DBI små forsøg for f.eks. at finde ud af, om materialer på brandstedet kan brænde eller ej.

Det sker løbende i arbejdet med at opstille og teste hypoteser om brandforløbet.

DBI kan også udføre efterprøvninger i større skala. De anvendes f.eks. i de tilfælde, hvor der ikke findes litteratur, der besvarer, om en hypotetisk brandårsager realistisk eller ej.

Kan en hårtørrer f.eks. tænde en gammel skorsten? En efterprøvning har vist, at den – under de rigtige omstændigheder – kan. Ved at opstille større eller mindre forsøg i laboratoriet kan DBI be- eller afkræfte en række mulige årsager til brand, som skal undersøges i forbindelse med en konkret brand.

Efterprøvninger kan også bruges til at undersøge materialers reaktioner i virkelige scenarier. Det har tidligere vist sig, at materialer, der var klassificeret som ikke-brandbare på baggrund af en laboratorietest, faktisk kunne brænde i mere realistiske scenarier. Uanset om der er tale om små forsøg eller en større efterprøvning, bruges de til at identificere realistiske brandscenarier.

Undersøgelser baseret på forsøg

Indsigt i materialers brandegenskaber

Afprøvning af hypoteser om en brand

Vil du høre mere? Kontakt os eller bliv ringet op

KONTAKT OS DØGNET RUNDT

DBI’s afdeling for brandundersøgelser er tilgængelig på telefonen døgnet rundt via vores Servicecenter:

Telefon: 20 10 90 30

Mail: sc@brandogsikring.dk

Ved hastesager kører vores brandundersøgere også ud både aften og weekend.

Ring mig op

DBI Hovedkontor
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING