Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Projektør
DBI udarbejder brandstrategier for alle typer af byggeri. Vi er eksperter i at rådgive om brandtekniske løsninger, også for komplekse byggerier, hvor rammerne udfordres. Vi trækker på mange års erfaring med brandstrategier.
Tag
DBI udarbejder drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV) både for nybyggeri og ved ombygninger. DKV-planen udstikker rammerne, så brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. Vi sikrer, at I har den påkrævede plan til jeres ibrugtagningstilladelse.
Rulletrappe
Via brandtekniske simuleringer og beregninger kan vi eftervise at, bygninger har et tilstrækkeligt brandsikkerhedsniveau. Vi hjælper med at finde løsninger, hvor byggeriet afviger fra de præaccepterede muligheder.
Exit skilt
Hos os kan du få udarbejdet tegninger med brand- og flugtvejsplaner. Vi hjælper med at fastlægge den brandmæssige opdeling, placering af flugtveje og slukningsudstyr.
ATEX
DBI kan hjælpe med at fastlægge, hvilke områder i jeres virksomhed der er omfattet af ATEX-direktivet, og udarbejder ATEX APV for, hvordan de sikres.
Højhuse
DBI kan udarbejde kravspecifikation til udbud af brandtekniske anlæg og udbud af serviceaftaler med installatør. DBI kan hjælpe med at kvalificere, at de modtagede tilbud lever op til kravene.

Metode til brandteknisk vurdering af bygningsdele

Her kan du få mere at vide om BRAVU – en metode til brandteknisk vurdering af bygningsdele. Se filmen og download foldere om BRAVU

Læs mere

Download DBI’s dokumentskabeloner

BR18: DBI ønsker at lette arbejdet for de certificerede rådgivere og stiller derfor sine dokumentskabeloner gratis til rådighed.


Læs mere

Download DBI’s dokumentskabeloner
Bærbar

Her finder du ud af, hvilken anvendelseskategori, risikoklasse og brandklasse et byggeri er i.


Prøv vores digitale værktøj, som hurtigt guider dig gennem de gældende regler på området.


Læs mere 


Brandsikring af byggeri

DBI’s digitale værktøj er en tænkt som hjælp til dig, som arbejder med projektering af brandtekniske forhold.


Her kan du søge i alle underliggende kapilter og bilag af kap 5 i BR18


Læs mere


Brandklasser og risikoklasser

Bygningsreglementet indeholder fire brandklasser og fire risikoklasser, som afgør, hvilken type certificeret rådgiver der skal benyttes til dokumentering og/eller kontrol af byggeriet. Alle byggeprojekter indplaceres i en brandklasse på baggrund af byggeriets risikoklasse og den valgte metode for dokumentation af brandsikkerheden. Risikoklassen er baseret på byggeriets risikoforhold og kompleksitet.


Den certificerede brandrådgiver skal kunne dokumentere kvalifikationer og kompetencer, der svarer til bygningens eller bygningsafsnittets brandklasse.


Brandrådgivere kan certificeres til brandklasse 2, 3/4 eller til at foretage tredjepartskontrol, alt afhængig af deres kvalifikationer og kompetencer.


Se oversigt over vejledninger og bilag til BR18 , og hvor de knytter sig til et givent byggeris brandklasse.


Se eksempler på forskellige typer byggeri i relation til brandklasserBliv certificeret

DBI Certification A/S er akkrediteret af DANAK til at certificere brandrådgivere.

Læs mere om certificeringsordningen, og hvordan du bliver certificeret.

Læs mere

Den 1. januar 2018 trådte Bygningsreglement 2018 (BR18) i kraft. Samtidig blev der indført en certificeringsordning for brandrådgivere og statikere, som betyder, at den tekniske byggesagsbehandling ikke længere håndteres ved kommunerne. I stedet skal certificerede brandrådgivere og statikere nu dokumentere og kontrollere overholdelse af krav til brandforhold og bygningskonstruktioner, således at de valgte løsninger lever op til reglerne i bygningsreglementet.


Efter en overgangsperiode på to år blev certificeringsordningen fuldt implementeret den 1. januar 2020.


DBI har certificerede brandrådgivere i alle brandklasser

Syn- og skønsrådgivning

DBI kan hjælpe med retslige tvister og bidrager med brandfaglig ekspertise som syns- og skønsmand.

Vi bistår både landets domstole og myndigheder og servicerer virksomheder og privatpersoner.
DBI kan hjælpe med retslige tvister og bidrager med brandfaglig ekspertise som syns- og skønsmand.

Risiko

Vi har mange års erfaring med rådgivning af virksomheder, som er omfattet af Seveso-direktivet. Vi kan hjælpe med udarbejdelse af sikkerhedsrapporter i forhold til risikobekendtgørelsen og udføre risiko- og konsekvensanalyser af anlæg og processer.
Er I omfattet af Seveso-direktivet? Vi kan hjælpe med udarbejdelse af sikkerhedsrapporter.

Brandtjek – Bygningsgennemgang

DBI udfører en komplet gennemgang af brandsikkerheden hos virksomheder og boligforeninger, og kommer med anbefaling til forbedringer.


Læs mere
Brandtjek

Energi & Transport

DBI vil bidrage til en sikker, grøn omstilling. Vi hjælper kunder og aktører inden for energi- og transportsektorerne med opgaver der bl.a. omfatter tværfaglig risikovurdering af komplicerede miljøer, assistance til produktudvikling, test, rådgivning og simuleringer. Lige nu arbejder vi især inden for vindenergi, det maritime og Power-to-X.


Læs mere
Energi & transport

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING