DBI udarbejder brandstrategier for alle typer af byggeri. Vi er eksperter i at rådgive om brandtekniske løsninger, også for komplekse byggerier, hvor rammerne udfordres. Vi trækker på mange års erfaring med brandstrategier.
DBI udarbejder drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner (DKV) både for nybyggeri og ved ombygninger. DKV-planen udstikker rammerne, så brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid. Vi sikrer, at I har den påkrævede plan til jeres ibrugtagningstilladelse.
Via brandtekniske simuleringer og beregninger kan vi eftervise at, bygninger har et tilstrækkeligt brandsikkerhedsniveau. Vi hjælper med at finde løsninger, hvor byggeriet afviger fra de præaccepterede muligheder.
Hos os kan du få udarbejdet tegninger med brand- og flugtvejsplaner. Vi hjælper med at fastlægge den brandmæssige opdeling, placering af flugtveje og slukningsudstyr.
DBI kan hjælpe med at fastlægge, hvilke områder i jeres virksomhed der er omfattet af ATEX-direktivet, og udarbejder ATEX APV for, hvordan de sikres.
DBI kan udarbejde kravspecifikation til udbud af brandtekniske anlæg og udbud af serviceaftaler med installatør. DBI kan hjælpe med at kvalificere, at de modtagede tilbud lever op til kravene.

Fastlæg din brandklasse

Her finder du ud af, hvilken anvendelseskategori, risikoklasse og brandklasse et byggeri er i.


Prøv vores nye digitale værktøj, som hurtigt guider dig gennem de gældende regler på området.


Læs mere

Syn- og skønsrådgivning

DBI kan hjælpe med retslige tvister og bidrager med brandfaglig ekspertise som syns- og skønsmand.

Vi bistår både landets domstole og myndigheder og servicerer virksomheder og privatpersoner.

Risiko

Vi har mange års erfaring med rådgivning af virksomheder, som er omfattet af Seveso-direktivet. Vi kan hjælpe med udarbejdelse af sikkerhedsrapporter i forhold til risikobekendtgørelsen og udføre risiko- og konsekvensanalyser af anlæg og processer.

Tilmeld dig nyhedsmail om ny certificeringsordning

Certificeringsordningen for teknisk byggesagsbehandling, som træder i kraft pr. 1. januar 2018, tager stadigt mere form. Processen er dog langt fra til ende, og derfor er der fortsat behov for information og afklaring for byggebranchens aktører.

DBI har fulgt processen på nærmeste hold og bidraget med input og sparring. Vi står klar med rådgivning, en ny kompetencegivende uddannelse, vejledninger til BR18 mm. Men vi deler også gerne gratis ud af vores viden og agter derfor fremover at udsende en nyhedsmail, når der er relevant nyt om den nye ordning.

Tilmeld nyhedsbrevet

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.