Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Samarbejdspartnere

GTS

GTS-virksomhederne er alle faglige eksperter på hver deres felt, og har til opgave at fremme udviklingen og udnyttelsen af nyeste viden. GTS-nettet fungerer bl.a. som matchmaker mellem forskning, erhvervsliv og den offentlige sektor. GTS’erne samarbejder med erhvervslivet om innovation inden for teknologi og marked. Typiske opgaver handler om at teste, optimere, kvalitetssikre, certificere, benchmarke og efteruddanne – til gavn for erhvervslivets internationale konkurrenceevne og samfundet i øvrigt. 

Læs mere
GTS-virksomhederne

CFPA

Organisationens målsætning er at hæve standarderne og maksimere effektiviteten af brandforebyggelse, brandbeskyttelse og generel sikkerhed samt at reducere tab og omkostninger ved brand i Europa. Organisationen søger at nå denne målsætning gennem intern udveksling af erfaringer, forskning, teknisk know-how og statistisk materiale.


Læs mere
CFPA Europa
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING