Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Resiliens

Resiliens henviser til en organisations evne til at modstå, tilpasse sig og overkomme en uforudsigelig kritisk hændelse.

Selvom resiliens tager hensyn til de unikke udfordringer, som forskellige organisationer og brancher står over for, er de grundlæggende principper bag resiliens ens for alle. Disse principper omfatter:

1. Evnen til at identificere trusler, reducere sårbarheder og forebygge risici

2. Fleksible og adaptive strategier der kan imødekomme og anvendes overfor pludselige forandringer

3. En krisestyringsorganisation i virksomheden

4. Effektive genopretningsplaner, alternativ nøddrift og forretningskontinuitet

5. Kapabilitetsopbygning af nødvendige ressourcer, viden og færdigheder

6. Løbende tilpasning og forbedring af tiltag, planer og vurderinger

7. Læring og evaluering af hændelser

Resiliens kan styrke en organisation ved at sikre hurtigere genopretning efter kriser, minimere tab og reducere negativ indvirkning på drift og omdømme. Resiliente organisationer har evnen til rettidigt at tilpasse sig skiftende markedsforhold og pludseligt opstående omstændigheder. Med fokus på resiliens kan virksomheder skabe en kultur, hvor innovation, handlekraft og parathed bistår i at håndtere både daglige udfordringer og ekstraordinære hændelser.

Hvordan sikrer du, at din virksomhed kan håndtere udfordringer og opretholde sin driftsevne, selv når uforudsigelige begivenheder indtræffer?

Læs mere

CER-direktivet fokuser på kritisk infrastruktur – hvad angår f.eks. naturkatastrofer, sabotage og forstyrrelser af forsyningskæder. Formålet er at styrke modstandsdygtigheden i den kritiske infrastruktur i EU.

Læs mere

NIS2-direktivet opdaterer og udvider det oprindelige NIS-direktiv for at styrke cybersikkerheden inden for EU.

Læs mere

Kontakt

Jesper Florin
Jesper Florin Afdelingsleder - Sikringsafdelingen Eksamineret Sikringsleder®, Certified CBCP, DRII
Andreas Norstedt
Andreas Norstedt Sikkerhedsrådgiver
Karin Castro
Karin Castro Funktionsleder

RING MIG OP - UDFYLD FORMULAREN OG VI KONTAKTER DIG

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefon*
Kommentar
* Skal udfyldes
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING