Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Advanced Fire Testing

Advanced Fire Testing er eksperter i ad hoc-skalerede og fuldskala brandprøvninger og hjælper producenter med det optimale design og materialevalg tidligt i projekteringsfasen.

Vi har udviklet en række metoder, der gør, at producenter kan få assistance helt fra starten i produktudviklingen. Vi kan hjælpe producenter allerede i idé- eller designfasen, hvor de centrale beslutninger ofte træffes.

Prøvninger i miniskala

For at kunne levere kvalificeret rådgivning på et tidligt tidspunkt i udviklingsfasen har vi udviklet en række unikke prøvningsmetoder i miniskala af komponenter og materialer. De er hurtige at udføre og giver en indikation af et produkts brandtekniske egenskaber. Dermed får producenter et bedre grundlag for at træffe de rette beslutninger om materiale- og designvalg i løbet af produktudviklingen. Det øger også chancen for at bestå senere klassifikationsprøvninger. Med DBI som samarbejdspartner får producenter nu mulighed for at komme hurtigere og billigere på markedet med produkterne.

Det tunge analytiske skyts

Bæredygtighed i byggeriet får større og større vægt hos bygherrer. Flere og flere projektet rækker ud over brandklasse 2 og er i brandklasse 3 eller 4. Det giver udfordringer, og derfor er det tilladt at fremskaffe og anvende alternativ brandteknisk dokumentation til byggeriet. Advanced Fire Testing kan hjælpe med disse udfordringer, da vi har ekspertviden inden for funktionsbaseret dokumentation af bygningens brandtekniske egenskaber.

Advanced Fire Testing har unik indsigt i mulighederne i DBIs mange prøvningsmetoder og udnytter denne ekspertviden til at sammensætte den optimale rådgivning, så selv komplicerede projekter kommer sikkert i mål.

Se video med DBIs elektriske miniovnSe video med Mini-SBISe video om Funktionsbaseret tilgang til korrekt dokumentation

Læs mere

Kontakt os for at høre mere


Robert Firkic
Funktionsleder

50 80 78 34
rfi@dbigroup.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING