Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Flugtvejstegninger

Overhold kravene om flugtvejstegninger jævnfør bygningsreglementet 2018

Der er mange krav som virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner m.fl. skal hoverholde jævnfør Bygningsreglementet 2018 (BR18) og de kan til tider være svære at finde rundt i. DBI kan hjælpe med at gøre din hverdag mere sikker, og dit arbejde med at overholde kravene meget lettere.

Et af kravene som vi blandt andet kan hjælpe din virksomhed med, er krav til planer vedrørende brandmæssige forhold – det der i daglig tale kaldes flugtvejstegninger. Vi tilbyder rådgivning om, og udarbejdelse af, planer jævnfør BR18 §6h – i samarbejde med vores brandrådgivningsafdeling. Vi udarbejder planer i Revit eller AutoCAD og kan udarbejde planer med tegningsgrundlag eller selv tegne bygningen/lokalet fra bunden.

Hurtig hjælp ved påbud i forbindelse med brandsyn

Skræddersyet tegningsarbejde ud fra din virksomheds behov

Hjælp til overholdelse af krav

Evaluerende rapportering

Står du overfor krav om drift- krontrol og vedligeholdelse?

For bygninger med særlige driftsmæssige tiltag såsom hoteller, institutioner, forsamlingslokaler eller lignede, skal der i forbindelse med bygningens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV) udarbejdes en brand- og evakueringsinstruks. Herudover skal der ophænges pladsfordelingsplaner i lokaler i bygningsafsnit, der hører under kriterierne fra BR18 §147.

Vores sikkerhedsrådgivere står klar til at hjælpe dig med DKV-planer og tilhørende udarbejdelse af tegninger.

Eksempel på ydelser

• Planer til skoler, universiteter, hoteller, butikker, lager m.fl.
• Frivillige brand- og evakueringsplaner/flugtvejsplaner til kontorer
• Pladsfordelingsplaner til eksisterende forsamlingslokaler

Kontakt

Kiri-Louise Raben Ottosen
Kiri-Louise Raben Ottosen Sikkerhedsrådgiver

RING MIG OP - UDFYLD FORMULAREN OG VI KONTAKTER DIG

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefon*
Antal bygninger og etager
Antal m2 totalt
Jeg ønsker en bygningsgennemgang i forbindelse med tegningsarbejdet
Jeg har eksisterende tegninger på bygninger
Findes tegningerne digitalt? Hvis ja, i hvilket format?
Tegningerne der skal udarbejdes, er krævede planer fx pladsfordelingsplaner til over 150 personer eller inventaropstillingsplaner – specificér gerne:
Jeg har dokumenter om brandforhold fx brandstrategi? Hvis ja specificér gerne:
Tegninger skal laves, da jeg har fået et påbud
Kommentar
* Skal udfyldes
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING