Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Mission

DBI’s mission er at sikre liv og værdier gennem levering af brand- og sikringsydelser til danske og udenlandske virksomheder.

Læs mere

DBI´s historie

Der ligger mere end 100 års historie bag den funktion, som DBI har i det danske samfund i dag. I alle årene har midlet altid været det samme: en høj faglighed. Dog har måden, hvorpå fagligheden kommer til udtryk, forandret sig markant og tid.

Læs mere

Testfaciliteter

DBI er organiseret i fem forretningsenheder.

Over ledelsen er der en bestyrelse på 9 personer, heraf 2 medarbejder repræsentanter.

Læs mere

DBI-Bestyrelse

DBI's øverste myndighed er bestyrelsen, der består af otte personer. Bestyrelsen består desuden af to medarbejdervalgte repræsentanter.

Læs mere

DBI som arbejdsplads

Hos DBI går vi forrest med specialiseret viden og nyskabende ydelser inden for brand og sikring. Vi har det med at nørde igennem og sætter en ære i at være en fleksibel arbejdsplads med en åben og uformel tone og gode personaleforhold.

Læs mere

Klagevejledning

Ønsker en virksomhed at klage over DBI’s aktiviteter, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til kvalitetchefen for DBI.

Læs mere

DBI tilbyder ydelser i form af rådgivning, test, inspektion, undersøgelse og efterforskning.
DBI hovedkontor
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING