Mission
DBI’s mission er at sikre liv og værdier gennem levering af brand- og sikringsydelser til danske og udenlandske virksomheder.


DBI´s historie
Der ligger mere end 100 års historie bag den funktion, som DBI har i det danske samfund i dag. I alle årene har midlet altid været det samme: en høj faglighed. Dog har måden, hvorpå fagligheden kommer til udtryk, forandret sig markant og tid.


Testfaciliteter
DBI er organiseret i fem forretningsenheder.
Over ledelsen er der en bestyrelse på 9 personer, heraf 2 medarbejder repræsentanter.

DBI-Bestyrelse

DBI's øverste myndighed er bestyrelsen, der består af syv personer. Bestyrelsen består desuden af to medarbejdervalgte repræsentanter.

Læs mere

DBI som arbejdsplads

Hos DBI går vi forrest med specialiseret viden og nyskabende ydelser inden for brand og sikring. Vi har det med at nørde igennem og sætter en ære i at være en fleksibel arbejdsplads med en åben og uformel tone og gode personaleforhold.

Læs mere

Klagevejledning

Ønsker en virksomhed at klage over DBI’s aktiviteter, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til kvalitetchefen for DBI.

Læs mere

DBI tilbyder ydelser i form af rådgivning, test, inspektion, undersøgelse og efterforskning.
DBI hovedkontor
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn