Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Klagevejledning

Behandling af klager og anker

Ønsker en virksomhed at klage over DBI’s aktiviteter, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til kvalitetchefen for DBI. 


Kunden orienteres

Efter behandling af klagen meddeler DBI afgørelsen skriftligt til indsender, og såfremt denne accepterer afgørelsen, afsluttes sagen.

Behandlingstid

Det tilstræbes, at klagesager færdigbehandles og afgøres inden for 6 uger efter modtagelsen, under hensyn til tidsforbrug hos eksterne sagkyndige.

Genoptagelse/ekstern afgørelse

Gøres der indsigelse imod afgørelsen fra indsender, skal sagen enten genoptages og genbehandles internt i DBI, eller klageren henvises til at søge ekstern afgørelse efter dansk ret ved dansk domstol.

Læs mere

Overskrift

Charlotte A. Hellensberg
Charlotte A. Hellensberg Kvalitetschef
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING