Klagevejledning

Behandling af klager og anker

Ønsker en virksomhed at klage over DBI’s aktiviteter, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til kvalitetchefen for DBI. 


Kunden orienteres

Efter behandling af klagen meddeler DBI afgørelsen skriftligt til indsender, og såfremt denne accepterer afgørelsen, afsluttes sagen.

Behandlingstid

Det tilstræbes, at klagesager færdigbehandles og afgøres inden for 6 uger efter modtagelsen, under hensyn til tidsforbrug hos eksterne sagkyndige.

Genoptagelse/ekstern afgørelse

Gøres der indsigelse imod afgørelsen fra indsender, skal sagen enten genoptages og genbehandles internt i DBI, eller klageren henvises til at søge ekstern afgørelse efter dansk ret ved dansk domstol.

Læs mere

Charlotte A. Hellensberg
Charlotte A. Hellensberg Kvalitetschef
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn