Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Virksomhedsgodkendelser og certificeringer hos DBI

Velkommen hos Det Registrerende Organ (DRO) hos DBI. DRO godkender årligt mere end 300 virksomheder og certificerer ca. 500 installatører samt el-termografer på områder som automatiske brandalarmanlæg, automatiske sprinkleranlæg og brandventilationsanlæg. 

Godkendelses- og certificeringsordningerne i DRO er baseret på DBI’s Retningslinjer og bidrager til at sikre, at godkendte virksomheder og DBI-certificerede installatører eller el-termografer er kompetente, og at kvaliteten af arbejdet er ensartet og høj.


For hver godkendelses- og certificeringsordning er der en referencegruppe, der udover DBI, består af repræsentanter fra relevante organisationer på det pågældende område. Referencegrupperne bidrager endvidere til fortolkninger af bestemmelserne i Retningslinjerne i forbindelse med tvivlsspørgsmål.

Her på siden finder du godkendelseskrav, ansøgningsskemaer, henvisninger til Referencegrupper, samt lister over godkendte virksomheder og DBI-certificerede installatører og el-termografer.Leder du efter lister over systemer og systemdele eller information om certificering af brandrådgivere? 

Læs mere på DBI Certifications hjemmeside her.Læs mere

Har du spørgsmål vedrørende en ansøgning, eller har du kommentarer til en afgørelse?

Lykke S. Vedelsdal


Kontakt den faglig koordinator, Lykke S. Vedelsdal på:

Mail: registrering@brandogsikring.dk
Telefon: 61 97 24 08


Ansøgningsskemaer og godkendelseskrav

Herunder finder du godkendelseskrav, ansøgningsskemaer, henvisninger til Referencegrupper, samt lister og godkendte virksomheder og DBI-certificerede installatører og el-termografer.

Læs mere

Se listerne over personer og virksomheder, der er godkendt til at el-termografere eller at installere og servicere brandalarmanlæg, sprinkleranlæg, gasalarmanlæg og brandventilation.

Certificerede personer og godkendte virksomheder

Her finder du lister over personer og virksomheder, der er godkendt til at el-termografere eller at installere og servicere brandalarmanlæg, sprinkleranlæg, gasalarmanlæg og brandventilation.

Se listerne her

Her finder du listen over DBI-godkendte certificeringsorganer.

DBI-godkendte certificeringsorganer

Når du skal have godkendt dit virksomhedskvalitetsledelsessystem, skal du lave en aftale med et certificeringsorgan, der er godkendt inden for dit område.

Her kan du se en liste over DBI-godkendte certificeringsorganer.

Se listen her

Tilmeld dig DBI's Teknisk Nyhedsmail

Teknisk nyhedsmail

Ønsker du løbende at modtage information om rettelser og tolkninger til DBI's retningslinjer og vejledninger, samt emner drøftet i inspektionsvirksomhedernes ERFA-gruppe, kan du tilmelde dig DBI's teknisk nyhedsmail.

Tilmeld dig her

Referencegruppen for godkendelse af installationsfirmaer og personcertificering.

Referencegrupper

Referencegruppen for godkendelse af installationsfirmaer og personcertificering er faglig sparringspartner for Det Registrerende Organ (DRO) og skal sikre ensartet drift af ordningens forhold.

Referencegrupperne skal med sin brede fagtekniske sammensætning tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i Retningslinjerne.

Læs mere

ERFA-gruppe

For fælles forståelse og størst mulig ensartethed i inspektionsarbejdet, ved spørgsmål i forhold til DBI’s administrative og tekniske retningslinjer, er der oprettet en ERFA-gruppe bestående af inspektionsvirksomhederne: RMG-Inspektion, OBH-gruppen og DBI i Danmark.


Læs mere

Klagevejledning

Ønsker en virksomhed at klage over DBI’s aktiviteter, kan dette ske ved skriftlig henvendelse til kvalitetchefen for DBI.

Se vejledning her

Det Registrerende Organ

Charlotte A. Hellensberg
Charlotte A. Hellensberg Kvalitetschef
Lykke S. Vedelsdal
Lykke S. Vedelsdal Faglig koordinator

Relaterede produkter

Varslingsanlæg
Retningslinje 024, Varslingsanlæg
4. udgave. Januar 2021
48 sider

Læs mere
Retningslinje 007, Orienteringsplaner
Retningslinje 007, Orienteringsplaner
1. udgave. Marts 2015
68 sider

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING