Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

Retningslinie 006 Sammenkoblede installationer herunder systemintegrationstest

3. udgave. september 2019
44 sider

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

Ifølge Bygningsreglementet skal der i visse anvendelseskategorier installeres forskellige former for brandtekniske installationer.


I bygninger, der opføres med flere sammenkoblede brandsikringsanlæg, er det forudsat, at alle systemerne fungerer korrekt, både som selvstændige anlæg og den samlede funktion af samtlige anlæg.

DBI Retningslinje 006 tilstræber derfor at beskrive grænsefladerne mellem de enkelte anlæg samt angive mindstekrav til kabelforbindelserne mellem de enkelte anlæg.


I bygningsreglementet stilles desuden krav til at der inden ibrugtagning samt løbende, udføres en systemintegrationstest som dokumentation for at det sammenhængende system af installationer, fungerer som forudsat i den brandtekniske dokumentation.


DBI retningslinje 006 er med denne 3. udgave blevet udvidet med en beskrivelse af mindste omfang af en systemintegrationstest, samt hvem der er involveret i en systemintegrationstest og hvad deres rolle er.


DBI retningslinje 006 er udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg. Læs mere om det tekniske udvalg og se rettelser og tolkninger af Retningslinje 006 herSe preview af retningslinjen her:
(hvis ikke du ser previewet skal du først acceptere at vi må lægge marketing cookies på din pc)
DKK 239,00
(medlem)

DKK 269,00
(ikke medlem)

Retningslinje 006
Varenummer: 13006
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING