Tilbage

Retningslinie 006 Sammenkoblede brandsikringsanlæg

2. udgave. Januar 2010
28 sider

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

Ifølge Bygningsreglementet skal der i visse anvendelseskategorier installeres forskellige former for brandtekniske installationer.

I bygninger, der opføres med flere sammenkoblede brandsikringsanlæg, er det forudsat, at alle systemerne fungerer korrekt, både som selvstændige anlæg og den samlede funktion af samtlige anlæg.

Sikkerheden for personer der opholder sig i en bygning, kan ofte være afhængig af flere anlæg, eksempelvis fungerer evakueringen af bygning ikke, hvis forbindelsen mellem varslingsanlægget og det automatiske brandalarmanlæg er fejlramt eller udkoblet.

De fleste brandsikringsanlæg er kendetegnet ved, at anlæggene ikke anvendes i bygningens daglige drift, hvilket kan medføre, at fejl og mangler først konstateres i en nødsituation eller ved en funktionsafprøvning.

Da de enkelte installationer ofte leveres af forskellige installatører, er det vanskeligt at fastslå, hvilken installatør, der er ansvarlig for, at forbindelsen mellem anlæggene er i orden.

Retningslinje 006 tilstræber derfor at beskrive grænsefladerne mellem de enkelte anlæg samt angive mindstekrav til driftsinstruktioner, egenkontrol, funktionsafprøvning, serviceeftersyn, dokumentation og inspektion.

DBI retningslinje er udarbejdet af et teknisk udvalg nedsat af DBI.

Læs mere om rettelser og tolkninger af Retningslinje 006 udarbejdet af det tekniske udvalg vedrørende brandalarmanlæg.


Det Tekniske udvalg har revideret DBI retningslinje 006, så denne også beskriver, hvorledes en systemintegrationstest kan udføres. 

Der er udsendt en høringsudgave af retningslinje 006 til følgende høringsparter:
Danske Beredskaber
Forsikring & Pension
Sikkerhedsbranchen
TEKNIQ, Installatørernes Organisation
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen
DI, Dansk Industri
DABYFA
Dansk ByggeriSe preview af retningslinjen her:
DKK 220,00
(medlem)

DKK 259,00
(ikke medlem)

Varenummer: 13006

Relaterede produkter

Relaterede kurser

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.