Sprinkleranlæg

DBI udfører akkrediterede årlige inspektioner og førstegangsinspektioner af næsten alle former for sprinkleranlæg. Alle anlæg inspiceres efter gældende regler for det enkelte anlæg. 

Krav til inspektion af anlæg

Krav til inspektion af sprinkleranlægget fremgår af de dokumenter, der ligger til grund for byggetilladelsen i forbindelse med byggeriet.


Frivillige anlæg

Ved frivillige anlæg stiller myndighederne ikke krav om inspektion. I de fleste tilfælde skal frivilligt installerede sprinkleranlæg dog alligevel inspiceres pga. andre krav, som f.eks. kan være:
  • En del af tilslutningsbetingelserne for alarmoverførsel til brandvæsenet
  • En forudsætning for rabat hos forsikringsselskab.


BR18

Med udgangspunkt i de lovgivningsmæssige tilpasninger i BR18 vil DBI fra den 15. april 2021 ikke længere sende inspektionsrapporter til det stedlige Redningsberedskab, ligesom der heller ikke længere vil være adgang til ’Mit DBI’.

Fremover vil meddelelse om kategori A-fejl og manglende udbedring af kategori B-fejl blive tilsendt kommunalbestyrelsen (byggesagsområdet).

MitDBI

Hvis du får foretaget dine inspektioner af DBI, får du automatisk adgang til ”MitDBI”, der viser dig status på alle dine anlæg og DBI-inspektioner.
Desuden kan du melde dine anlægsfejl udbedret og evt. lægge en opgave ud til din serviceinstallatør.
Kontakt: DBI Inspektion - tlf.: 36349000, e-mail: Inspektion@dbi-net.dk

Login


Gennemgang af mitDBI
Gennemgang af mitDBI

Oversigt over slukningsanlæg
Automatisk sprinkleranlæg (AVS)
Anlæg, hvor sprinkleren aktiveres af forøget temperatur og derved påbegynder slukningsindsatsen.
Der kommer kun vand fra de sprinklere, der varmepåvirkes. Sprinkleranlæg, der er udført efter 1988-reglerne og senere, vil normalt have alarmoverførsel til brandvæsenet.
Trapperumssprinkling
Anlæg, hvor sprinkleren aktiveres af forøget temperatur og derved påbegynder slukningsindsatsen.
Der kommer kun vand fra de sprinklere, der varmepåvirkes. Sprinkleranlægget vil normalt have alarmoverførsel til brandvæsenet.
Atriumsprinkling
Kombination af et sprinkleranlæg og et brandalarmanlæg til beskyttelse af et område, hvor f.eks. lofthøjden umuliggør anvendelsen af traditionelle sprinklere.
Automatisk vandtågesystem (AVT)
Slukningsanlæg, der anvender vandtåge til at fortrænge luftens ilt og dermed hæmmer et brandforløb, og hvor dysen aktiveres af forøget temperatur og derved påbegynder slukningsindsatsen. Der kommer kun vandtåge fra de dyser, der varmepåvirkes. Vandtågesystemet vil normalt have alarmoverførsel til brandvæsenet.
Vandtågeanlæg
Slukningsanlæg, der anvender vandtåge til at fortrænge luftens ilt og dermed hæmmer et brandforløb. Vandtågeanlæg er karakteriseret ved et meget lavt vandforbrug og er særdeles effektive i mindre lokaler. 

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn