Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Sprinkleranlæg

DBI udfører akkrediterede årlige inspektioner og førstegangsinspektioner af næsten alle former for sprinkleranlæg. Alle anlæg inspiceres efter gældende regler for det enkelte anlæg. 

Krav til inspektion af anlæg

Krav til inspektion af sprinkleranlægget fremgår af de dokumenter, der ligger til grund for byggetilladelsen i forbindelse med byggeriet.


Frivillige anlæg

Ved frivillige anlæg stiller myndighederne ikke krav om inspektion. I de fleste tilfælde skal frivilligt installerede sprinkleranlæg dog alligevel inspiceres pga. andre krav, som f.eks. kan være:
  • En del af tilslutningsbetingelserne for alarmoverførsel til brandvæsenet
  • En forudsætning for rabat hos forsikringsselskab.


Læs mere
BR18
Siden d.15. april 2021 sender DBI ikke længere inspektionsrapporter til det stedlige Redningsberedskab. De har derfor ikke længere adgang til ’Mit DBI’. Alle meddelelser om kategori A-fejl og manglende udbedring af kategori B-fejl sendes til kommunalbestyrelsen (byggesagsområdet).

Gennemgang af mitDBI
Gennemgang af mitDBI

MitDBI

Hvis du får foretaget dine inspektioner af DBI, får du automatisk adgang til ”MitDBI”, der viser dig status på alle dine anlæg og DBI-inspektioner.
Desuden kan du melde dine anlægsfejl udbedret og evt. lægge en opgave ud til din serviceinstallatør.
Kontakt: DBI Inspektion - tlf.: 36349000, e-mail: Inspektion@dbi-net.dk

LoginOversigt over slukningsanlæg
Automatisk sprinkleranlæg (AVS)
Anlæg, hvor sprinkleren aktiveres af forøget temperatur og derved påbegynder slukningsindsatsen.
Der kommer kun vand fra de sprinklere, der varmepåvirkes. Sprinkleranlæg, der er udført efter 1988-reglerne og senere, vil normalt have alarmoverførsel til brandvæsenet.
Trapperumssprinkling
Anlæg, hvor sprinkleren aktiveres af forøget temperatur og derved påbegynder slukningsindsatsen.
Der kommer kun vand fra de sprinklere, der varmepåvirkes. Sprinkleranlægget vil normalt have alarmoverførsel til brandvæsenet.
Atriumsprinkling
Kombination af et sprinkleranlæg og et brandalarmanlæg til beskyttelse af et område, hvor f.eks. lofthøjden umuliggør anvendelsen af traditionelle sprinklere.
Automatisk vandtågesystem (AVT)
Slukningsanlæg, der anvender vandtåge til at fortrænge luftens ilt og dermed hæmmer et brandforløb, og hvor dysen aktiveres af forøget temperatur og derved påbegynder slukningsindsatsen. Der kommer kun vandtåge fra de dyser, der varmepåvirkes. Vandtågesystemet vil normalt have alarmoverførsel til brandvæsenet.
Vandtågeanlæg
Slukningsanlæg, der anvender vandtåge til at fortrænge luftens ilt og dermed hæmmer et brandforløb. Vandtågeanlæg er karakteriseret ved et meget lavt vandforbrug og er særdeles effektive i mindre lokaler. 

Læs mere

FIND EN KONTAKTPERSON

DBI
Jernholmen 12
2650 Hvidovre

Tlf. 36 34 90 00
E-mail: dbi@brandogsikring.dk


OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING