Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

005-brugerkurser: Drifts- og vedligeholdelsesansvar for et eller flere brandsikringsanlæg

I Bygningsreglementet er der krav til bygningsejer og den driftsansvarlig person, der har ansvaret for brandtekniske foranstaltninger i deres bygning. Er DBI Retningslinje 005 anvendt som grundlag for drift og vedligeholdelse af bygningens brandsikringsanlæg, skal den driftsansvarlige person deltage på et brugerkursus, også kaldet drifts- og vedligeholdelsesansvar eller 005-kursus.

Kursusbeviset skal placeres i skabet for bygningens brandcentral og tilhørende orienteringsplaner.

Hvad indebærer det at være driftsansvarlig for bygningens brandsikringsanlæg?

Som driftsansvarlig (evt. Facility Manager) er der retningslinjer, der skal overholdes og driftsopgaver, der skal udføres. Dit job som driftsansvarlig er i dagligdagen at være ansvarlig for, at bl.a. bygningens brandsikringsanlæg er i drifts- og funktionsdygtig stand, begrænse antallet af „blinde alarmer“ og sikre et tilstrækkeligt vedligeholdelsesniveau.

Det kan vi hjælpe dig med i DBI, hvor vi udbyder forskellige drifts- og vedligeholdelseskurser, som afholdes i mere end 50 gange om året. Du kan tage kurserne i Hvidovre, Fredericia, Aarhus eller online.

Herunder kan du finde de kurser, som vi udbyder i drifts- og vedligeholdelsesansvar af brandsikringsanlæg.

Hvilket 005-kursus skal du vælge?

Du kan komme på kursus inden for følgende fagområder:

 • ABA – Automatiske brandalarmanlæg, herunder AVA/IVA Automatiske varslingsanlæg / Interne varslingsanlæg og systemintegrationstest
 • AVS – Automatiske sprinkleranlæg
 • En kombination af både ABA og AVS

Kursets varighed pr. fagområde udgør minimum 3 timer.  Har I f.eks. kun et ABA-anlæg (automatisk brandalarmanlæg) skal du vælge 3-timers kurset Drifts- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brandalarmanlæg.

Har I både ABA- og AVS-anlæg (brandalarm- og sprinkleranlæg), så vælg heldagskurset Drifts- og vedligeholdelsesansvar af automatiske brandalarm- og sprinkleranlæg i stedet for.

Få kurset leveret til døren

Er I flere medarbejdere, der har behov for det samme kursus, kommer vi gerne ud til jeres virksomhed og holder kurset. Kontakt kursusafdelingen og hør nærmere om mulighederne: kursus@brandogsikring.dk / 36 34 90 00Når du tager et kursus for driftsansvarlige gennemgås følgende:

 • Formål og funktion med brandsikringsanlægget
 • Orientering om projekteringsdokumentet
 • Hvordan fungerer brandsikringsanlægget?
 • Viden om driftsinstruks
 • Viden om alarminstruks
 • Viden om orienteringsplaner
 • Viden om systemintegrationstest, herunder koordinering af funktionsafprøvning
 • Forhold ved ombygning eller ændringer, der har betydning for brandsikringsanlægget

Bemærk, at instruktion og viden om brandsikringsanlæggets driftsinstruktion skal du have fra den installationsvirksomhed, der har installeret anlægget. Det bliver ikke gennemgået på kurset, bl.a. da alle anlæg er forskellige.

Er du i tvivl om, hvilke(t) anlæg I har i bygningen?

På forsiden af inspektionsrapporten står der, hvilket anlæg rapporten omhandler, fx brandalarmanlæg (ABA-anlæg). Her kan du også se et sagsnummer, som begynder med fx IB efterfuldt af 5 tal. IB betyder også, at det er et brandalarmanlæg (ABA-anlæg).

Nedenstående forkortelser for de forskellige brandsikringsanlæg.

ABA – Automatiske brandalarmanlæg (IBxxxxx)

AVS – Automatiske sprinkleranlæg (IAxxxxx)

ABV /ATA– Automatiske brandventilationsanlæg / Automatiske tryksætningsanlæg (IGxxxxx)

AVA – Automatiske varslingsanlæg og IVA – Interne varslingsanlæg (IFxxxxx)

ARS – Automatiske rumslukningsanlæg (IDxxxxx)

AGA – Automatiske gasalarmanlæg (ICxxxxx)

Vær opmærksom på, at har I flere anlæg i bygningen, er der en inspektionsrapport for hvert anlæg.

Læs mere

ALLE 005-KURSER: DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANSVAR

Hvad får du ud af at deltage på et 005-kursus?

Peter Buch Christensen, der er underviser på 005-kurserne, fortæller i videoen herunder, hvad du kan forvente at få ud af at deltage på et af DBI's 005-kurser.

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING