Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

GTS – Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed

DBI er et af Danmarks syv GTS-institutter, der har til opgave at understøtte innovation og vækst i små og mellemstore virksomheder. Det sker bl.a. ved opbygning af den teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og faglige kompetencer i Danmark.

Desuden består GTS-rollen i at følge teknologiudviklingen i ind- og udland, udvikle ny teknologisk viden i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner og sikre vidensdeling til danske virksomheder. På den måde fungerer GTS-institutterne som bindeled mellem forskningsmiljøet og erhvervslivet og skubber til grænsen for, hvad virksomheder kan af egen kraft.

Fordelen for især små og mellemstore virksomheder er, at de får hjælp til at løse konkrete problemstillinger og lettere adgang til relevant teknologisk viden, som de kan bruge til at udvikle innovative produkter og processer. Herudover har GTS-institutterne fokus på udvikling af metoder og viden, der hjælper den grønne omstilling på vej i danske virksomheder. Dermed udfylder GTS også en vigtig samfundsrolle på bæredygtighedsområdet.


Uvildige og uafhængige institutter

GTS-institutterne er selvstændige, uafhængige virksomheder, der opererer på markedsvilkår. Da de samtidig arbejder i samfundets tjeneste, ligger der i GTS’s dna dog et krav om uvildighed. Af samme årsag har DBI flere akkrediterede afdelinger med kvalitetssikringssystemer, der sikrer, at alle virksomheder får samme fair betingelser i deres samarbejde med DBI. Desuden må måden, GTS-institutterne understøtter innovation og vækst i erhvervslivet, ikke være konkurrenceforvridende.


Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Som GTS-institut er det muligt at søge offentlige projektmidler – kaldet resultatkontrakter – som skal bruges til forsknings- og udviklingsaktiviteter på forkant af markedets behov. Det er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der indgår resultatkontrakter og fører tilsyn med GTS-institutterne. DBI anvender støtten som afsæt for samarbejde med virksomheder og private fonde.

Formålet med aktiviteterne er at udvikle nye teknologiske kompetencer og serviceydelser, som forventes at få betydning for dansk erhvervsliv, og således gøre forskningsbaseret viden og teknologi anvendelig for en bred gruppe af danske virksomheder.

Foruden et kommercielt sigte for dansk erhvervsliv skal projektmidlerne også resultere i klimavenlige løsninger, som lever op til den grønne dagsorden, der hersker i samfundet.


Hvad kræver det at blive et GTS-institut?

For at blive godkendt som GTS-institut skal man leve op til en række krav. Det er således en forudsætning, at virksomheden er almennyttig og arbejder inden for et område af stor betydning for dansk erhvervsliv. Desuden skal virksomheden have et højt fagligt niveau, være uafhængig af politiske og økonomiske interesser og have et betryggende økonomisk og organisatorisk grundlag. Overskydende indtjening fra GTS-institutterne anvendes udelukkende til ny forskning, udvikling og innovation.


Læs mere på GTS’s hjemmeside

Danmarks syv GTS-institutter:

gts-logohjul550
Læs mere

Kontakt:

Carsten Damgaard

Forskningsdirektør

51 64 79 35

cad@brandogsikring.dk


Danske virksomheder har adgang til mere end 200 laboratorier, test-, demonstrations- og udviklingsfaciliteter hos GTS-institutterne. Faciliteterne er samlet her: teknologiskinfrastruktur.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING