Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

DBI er et af Danmarks syv GTS-institutter, der har til opgave at understøtte innovation og vækst i små og mellemstore virksomheder. Det sker bl.a. ved opbygning af den teknologiske infrastruktur af testfaciliteter, laboratorier og faglige kompetencer i Danmark.

Læs mere

DBI vil styrke udviklingen af brandsikre biobaserede og cirkulære byggevarer. Det skal ske ved at reducere brandtekniske barrierer med forskning, teknologisk udvikling, standardiseringsarbejde og vidensdeling. De forskellige aktiviteter skal gøre det nemmere og mere effektivt for producenter at udvikle brandsikre, bæredygtige og holdbare byggevarer.

Læs mere

DBI vil gøre det nemmere at designe brandsikre bygninger med biobaserede byggevarer ved at udvikle ny viden og værktøjer til bl.a. arkitekter og ingeniører. Det skal bane vejen for, at de kan markedsføre nye ydelser, som bidrager til udbredelsen af bæredygtigt byggeri og den grønne omstilling – lokalt og internationalt.

Læs mere

DBI skal være et dansk videncenter for brandsikkerhed for transport og vedvarende energi med en bred og tværfaglig vifte af kompetencer og værktøjer inden for bl.a. risikoanalyse, test og simulation. Dermed vil DBI styrke den eksisterende brandsikkerhed på området samt bidrage til en sikker, grøn omstilling ved at sikre, at nye teknologier har et acceptabelt sikkerhedsniveau.

Læs mere

DBI udvikler nye og effektive løsninger, der hjælper SMV’er med at styrke deres forretningsresiliens. Det sker bl.a. ved at udvikle SMV-egnede værktøjer til eksempelvis Business Continuity Management, kriseberedskab og risikohåndtering. Det vil skabe robuste og fleksible SMV’er, der fastholder deres omsætning og arbejdspladser ved en kritisk hændelse eller krise.

Læs mere

Læs her om DBI's øvrige forskningsprojekter.

Læs mere

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING