Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Vurderingsmetoder til at forudsige brandudvikling i træbygninger

Byggebranchen forsøger at reducere sit CO2-aftryk og viser derfor øget interesse for bæredygtige materialer. I den forbindelse er træbaserede bygninger blevet mere populære, da de har et lavere klimaaftryk, er nemme at bygge, omkostningseffektive og visuelt tiltalende. Der er dog begrænsninger på brugen af brændbare materialer i bygningskonstruktioner på grund af historiske brande og der mangler fortsat designmetoder for disse konstruktioner. Dette skaber begrænsninger for brugen af træoverflader i bygningsdesign. Dette projekt har til formål at udvikle vurderingsmetoder til at forudsige og studere, hvordan brand opfører sig i rum med træoverflader.

Brug af biobaserede materialer i bygninger kan påvirke måden, hvorpå brand spreder sig sammenlignet med traditionelle materialer som stål og beton. Gældende præ-accepterede løsninger tillader, at maks. 20 % af rumoverflader i en træbygning kan frilægges, hvilket er en begrænsende faktor for både arkitekter, kunder og entreprenører. En mulig løsning er at anvende brandteknisk dimensionering til at dokumentere sikkerheden i bygninger designet uden for rammerne af de præ-accepterede løsninger, hvilket vil give mulighed for at skabe mere æstetisk tiltalende og innovative træbygninger. Der er dog ingen validerede tekniske metoder til at forudsige, hvordan brændbare overflader i et rum vil påvirke brandadfærd og tilhørende risici. Dette skaber en mangel på viden, som begrænser realiseringen af træbygninger med højere niveauer af eksponeret træ.

Formålet med dette projekt er at udvikle vurderingsmetoder, der er videnskabeligt forankrede, hvilket giver mulighed for at forudsige og dokumentere, hvordan træoverflader påvirker udviklingen af brande. Disse metoder vil blive formidlet gennem kurser, webinarer og workshops, foruden at opkvalificere 50 til 100 brandingeniører i Danmark. Der vil ydermere blive delt viden gennem publicering af videnskabelige artikler samt præsentationer ved konferencer.

Projektet løber fra marts 2022 til februar 2025
Ahmed Ahmed Ali

Projektansvarlig
Ahmed Ahmed Ali
PhD studerende

Telefon: 50 80 74 43
E-mail: aaa@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING