DBI's standardiseringsarbejde

DBI er involveret i både det danske, europæiske og internationale standardiseringsarbejde. Her er vi med til at præge og udvikle de standarder der handler om brandsikring og slukning af brand. 


Danske Standarder

Repræsentanter fra DBI sidder i flere danske standardiserings udvalg under Dansk Standard (DS). Vi er med til at udvikle standarder for reaktioner på brand, brandmodstandsevne og rumslukning.Her kan du se DBI's deltagere i udvalgene.


Fælleseuropæiske Standarder

DBI er repræsenteret i en række udvalg under Comité Européen De Normalisation (CEN) hvor der arbejdes for standarder der skal indføres i den Europæiske Union. 


Her kan du se DBI's deltagere i udvalgene.Internationale Standarder

DBI er også involveret i internationalt standardiseringsarbejde , blandt andet gennem International Maritime Organization (IMO) . Her fastlægges regler for de brandkrav der gælder for skibe, og disses indretning.


Her kan du se DBI's deltagere i udvalgene.


Nyt fra udvalgene 

Klik på datoen for at læse mere


19.12.2019 - Nyt fra TC72

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn