Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Tilbage

DBI Retningslinje 004, Færdigmelding, inspektion og godkendelse

6. udgave. September 2022
71 sider

Du kan købe retningslinjen som e-bog hos Molio her.

DBI-medlemmer kan logge ind på medlemssiden og hente retningslinjen gratis.


DBI retningslinje 004: Brandsikringsanlæg og systemintegrationstest - Færdigmelding, inspektion og godkendelse


Formålet med Retningslinje 004 er at opstille operationelle mål og minimumsomfang af førstegangsinspektion og årlige inspektioner af brandsikringsanlæg samt første og årlig systemintegrationstest.

Mål og minimumsomfang tager udgangspunkt i det sikkerhedsniveau, der gælder i dansk byggelovgivning, relevante europæiske standarder og best practice, og har til formål at hjælpe erhvervslivet med en teknisk operationel retningslinje.

Retningslinjen skal anvendes sammen med de øvrige anviste retningslinjer, der tilsammen giver et sikkerhedsniveau som angivet i Bygningsreglementet og dets vejledninger. Det skal bemærkes, at det er muligt at dokumentere et tilsvarende sikkerhedsniveau på anden vis.

Denne revision af DBI Retningslinje 004 Brandsikringsanlæg og systemintegrationstest - Færdigmelding, inspektion og godkendelse er udarbejdet af DBI og drøftet i en arbejdsgruppe, bestående af RMG-Inspektion, OBH-Brandinspektion og DBI - Dansk brand- og sikringsteknisk Institut.


Køb her
DBI retningslinje 004: Automatiske brandsikringsanlæg Færdigmelding, inspektion og godkendelse

Relaterede kurser

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING