DBI Brandtjek

En brand kan lukke en virksomhed for altid eller i værste fald betyde tab af menneskeliv. I BR18 er der derfor nye regler til brandsikring af eksisterende byggeri. De skal garantere at sikkerhedsniveauet for de brandmæssige aspekter opretholdes gennem hele bygningens levetid.


Derfor er det vigtigt, at brandsikringsforanstaltningerne løbende kontrolleres og vedligeholdes.

Det betyder, at bygningens passive brandsikring som for eksempel branddøre, flugtveje og adgangsveje skal efterses mindst en gang årligt. Alle synlige og tilgængelige forhold skal efterses, og eventuelle skader, fejl og mangler skal udbedres.


Den driftsansvarlige skal sikre, at kontrollerne bliver udført, enten ved at selv at gøre det eller sørge for, at det bliver gjort. Kontrollen skal herudover dokumenteres. Vær opmærksom på at manglende dokumentation kan have betydning for forsikringsdækningen.


Kontrol af brandsikkerheden er lovpligtig og skal dokumenteres

Et brandtjek fra DBI er en grundig gennemgang af alle brandrelaterede sikkerhedsforhold. Vi gennemgår jeres bygninger og påpeger, hvad der skal til for at bringe brandsikkerheden i orden, så I overholder gældende lovgivning.


Vi giver gode råd og vejledning undervejs og efter vores besøg udfærdiger vi en rapport med resultatet af gennemgangen. Et årligt brandtjek kan indgå som en del af den lovpligtige kontrol.


Brandtjek indeholder bl.a. hjælp til kontrol af:


  • Brandsektions- og brandcellevægge
  • Overflader og brandklassificerede vinduespartier
  • Brandisolering og tætning af kanal- og rørføringer
  • Tagdækning og tagisolering
  • Branddøre og porte
  • Flugtvejsdøre
  • Brandveje og adgangsveje
  • Stigrør
  • Røgudluftningsåbninger
  • Brandsikring af komfortventilationsanlæg


Akkrediteret brandværnsinspektion (BI)

DBI tilbyder ligeledes akkrediteret brandværnsinspektion. Her får du brandtekniske tegninger, der viser alle relevante forhold for brandsikkerheden samt en inspektionsrapport efter hvert besøg.


Da denne inspektion er akkrediteret omfatter den de bygningsmæssige forhold, produktions- og lagerforhold, alarmerings- og slukningsmæssige forhold samt ordensmæssige forhold.


Inspektionen udføres i henhold til Forsikring & Pensions forskrift ”Regelmæssig brandværnsinspektion” hvorfor denne inspektion sikrer at eventuelt forsikringskrav overholdes.

Digital Egenkontrol

DBI har udviklet et driftsværktøj, der kan tilpasses stort set hvilken som helst rutinepræget vedligeholdelses- eller serviceopgave. Digital Egenkontrol kan anvendes fra smartphone eller tablet ved hjælp af QR-koder. Dermed udføres eftersyn, rapportering og arkivering nemt i én og samme arbejdsgang.

Læs mere om Digital Egenkontrol.


Kontakt os hvis du vil vide mere om DBI Brandtjek, akkrediteret brandværnsinspektion eller Digital Egenkontrol.


Download en printbar-pdf om DBI Brandtjek her.

Download pdf om DBI Brandtjek

Skal vi kontakte dig?

Lars Thomsen
Lars Thomsen Key Account Manager Installatører og offentlige kunder
Jørgen Christensen
Jørgen Christensen Key Account Manager Anlægsejere og facility management
Brian Mailund
Brian Mailund Funktionsleder
KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn