Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Invitation til deltagelse i udviklingsprojekt om træfacader med holdbare brandtekniske egenskaber

Nyt projekt skal – gennem undersøgelse af effekterne ved ældning af træfacader imprægneret med brandhæmmere – introducere nye teknologier, serviceydelser og standarder.

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og Teknologisk Institut (TI) udførte for nyligt en undersøgelse af, hvad der sker med brandegenskaberne, når brandimprægneret træ udsættes for naturlig ældning, UV-lys og regn.

Da der kun var tale om tests af én type af brandimprægneret facadebeklædning, siger undersøgelsen dog ikke noget om brandimprægneret træ generelt. Med et nyt projekt vil vi derfor foretage yderligere undersøgelser af andre brandimprægnerede træprodukter – og skabe en anerkendt vej for dokumentation af gode træprodukter til anvendelse i byggeriet.


Projektet

Et konsortium bestående af DBI, TI og Københavns Universitet vil igangsætte et projekt, som skal demonstrere veje til bedre dokumentation og kontrol af brandsikre træfacader. Visionen er at medvirke til den fremtidige udbredelse af træbyggerier, som er brandsikre i deres fulde levetid. På kort sigt skal vi sikre, at producenter af træfacader kan komme på markedet med produkter, som har dokumentation for at have en lang, brandsikker levetid.

Vi vil bl.a. identificere, i hvilken grad brandimprægnering naturligt udvaskes over tid, finde ud af, hvilke metoder vi bør anvende til at udføre accelereret ældning, og hvordan vi bør teste og dokumentere brandegenskaber for træfacadeprodukter, som har været udsat for naturlig og accelereret ældning. Herudover vil vi præsentere et forslag til, hvordan produkter på kort sigt kan komme på markedet med dokumentation for brandegenskaber ved ældning, ligesom vi også vil publicere et forslag til udbedring af mangler i standarden EN 16755 på længere sigt.

Vi vil gerne have jer med!

Vi ønsker at skabe vores løsninger i samarbejde med virksomheder i byggebranchen, der som vi brænder for at få mere træbyggeri i Danmark. Vi inviterer derfor til samarbejde i projektet på tre måder:

  • Som leverandør bidrager I til projektet med mandetimer og testemner. Det er muligt at være anonym, hvis I bidrager med testemner. Som leverandør kan I blive en del af projektets følgegruppe, være med til at sætte retningen og få presseomtale.
  • Som støtte bakker I offentligt op om projektet for at vise byggebranchen vigtigheden af projektet.
  • Som sponsor er I med til at sætte en grøn retning for byggebranchen ved at bidrage med midler til projektet. Desuden får I presseomtale og en invitation til følgegruppen.

Kontakt venligst én af nedenstående kontakter, hvis I har lyst til at høre mere eller ønsker at deltage i projektet.

Simon Sköld

Projektansvarlig
Simon Sköld
Research Consultant

Telefon: 50 80 65 20
E-mail: ssk@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING