Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Risikorådgivning

Få komplet overblik og reducér sikkerhedsrisikoen

Hvilke aktiver og værdier har din private eller offentlige organisation, hvad truer dem, hvordan er de beskyttet, og hvilke sårbarheder har organisationen? Det er de grundlæggende spørgsmål i en risikovurdering, der både giver overblik over risici og er et oplagt udgangspunkt for risikoreducerende tiltag. DBI udfører og rådgiver om risikovurderinger, der ikke bare åbenbarer risici og gør det muligt at håndtere dem, men også er værdiskabende i sig selv.

Individuel og helheldsorienteret analyse

Ved en risikovurdering indsamler DBI information om bl.a., hvad din organisation vil beskytte, de fysiske rammer, drift og produktion, ledelsesstruktur, medarbejdere, organisationskultur samt den eksisterende sikkerhed, sikring og beredskab. Omfanget af indsamlingen og analysen fastsættes i samarbejde med dig på forhånd. Analysen blotlægger relevante interne og eksterne potentielle risici – både de menneske- eller naturskabte og de forsætlige eller uforsætlige.

Overblik og indsigt i risici giver et oplyst grundlag at træffe beslutninger på

Klart definerede risici og risikoreducerende tiltag, som skaber tryghed og sikrer driften

Understøtter driften og kan være forretningsfremmende

Tryghed og fokus på driften

I forbindelse med risikovurderingen tilbyder DBI rådgivning om forebyggende og konsekvensminimerende tiltag, der gør at din organisation beskytter sine værdier, drift, medarbejdere og viden. Det skaber ro og tryghed, så medarbejderne kan koncentrere sig om den daglige drift og om at udnytte potentielle nye forretningsmuligheder.

Tilbyd mere værdi til dine kunder

Risikovurderingen gør din organisation mere attraktiv for medarbejdere, partnere og kunder. Arbejdet med at minimere risici styrker din organisations leveringssikkerhed og dermed den værdi, den tilbyder kunderne. Risikovurderinger kan også være adgangsbillet til nye markeder, hvor kunderne kræver, at man arbejder systematisk med sine risici.

Risikorådgivning og ydelser

  • Risikoanalyse
  • Analyse af aktiver og værdier
  • Trusselsanalyse
  • Sårbarhedsanalyse
  • Rådgivning om risikoreducerende tiltag

VIL DU HØRE MERE? KONTAKT OS ELLER BLIV RINGET OP

Karin Castro
Karin Castro Funktionsleder
Andreas Norstedt
Andreas Norstedt Sikkerhedsrådgiver

RING MIG OP - UDFYLD FORMULAREN OG VI KONTAKTER DIG

Firma*
Navn*
E-mail*
Telefon*
Kommentar
* Skal udfyldes
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING