Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Der skal udvikles byggekonstruktioner med en større andel af biogene materialer

Udgivet: 23. januar 2024

Vi har brug for mere klima- og miljøvenlige løsninger i byggeriet. Derfor er DBI med i et nyt MUDP-projekt, som skal udvikle og brandteste præfabrikerede konstruktioner i biogene materialer skaleret til montagebyggeri i flere etager.

Gem artikel Artikel gemt
Her ses en del af teamet bag MUDP-projektet ’Tækkede Facader til den Grønne Omstilling’.Her ses en del af teamet bag MUDP-projektet ’Tækkede Facader til den Grønne Omstilling’.

Træ er identificeret som et CO2-reducerende byggemateriale og vinder mere og mere indpas i byggeriet. Men træ er en begrænset ressource, og derfor bør vi også se os om efter mere lettilgængelige materialer – som f.eks. strå eller halm. Den slags materialer er som bekendt ganske brandbare og kræver dermed et særligt fokus på materialesammensætning og produktionsforhold, hvis de skal være brandsikre at bygge med.

På den baggrund har DBI i samarbejde med bl.a. CINARK ved Det Kongelige Akademi netop indledt et nyt projekt ’Det biogene montagebyggeri – konstruktion, brand og arkitektur’, som har til formål at udvikle og brandteste præfabrikerede konstruktioner i biogene materialer skaleret til montagebyggeri i flere etager. Projektet bygger videre på samarbejde og resultater fra det forudgående MUDP-projekt ’Tækkede Facader til den Grønne Omstilling’, som viste, at det er muligt at anvende ler som brandimprægnering på stråtækte facader.

Ydervægge med halm

Hvor det første projekt fokuserede på det yderste lag af ydervæggen, koncentrerer det nye projekt sig om hele ydervægskonstruktionen – nærmere bestemt: ydervægge i halm/træ med tækkede facadeløsninger og ler som brandhæmmer. Ud over at udvikle brandsikre konstruktioner af biogene materialer er det i projektet også væsentligt at sikre samlingerne mellem elementer, da de ligeledes kan have betydning for, hvordan en brand udvikler sig eller kan stoppes.

»Vi går ikke efter signalværdi, som når man f.eks. beklæder beton med træ.«

- Halmelementerne kommer til at bestå af et let træskelet, som er fyldt ud med hårdt presset halm. Da vi fokuserer på materialer og løsninger, der belaster mindst muligt hele vejen igennem, ønsker vi at anvende halm, som er så lidt bearbejdet som muligt, siger Anders Dragsted, ingeniør og leder af DBI’s afdeling Advanced Fire Engineering (Buildings), og fortsætter:

- Vi går ikke efter signalværdi, som når man f.eks. beklæder beton med træ, men ønsker så vidt muligt at undgå CO2-tunge materialer, som ofte er påkrævet for at brandbeskytte biogene materialer. Visionen om den radikalt mindre udledning af CO2 gælder hele værdikæden i forbindelse med både produktion, forarbejdning, transport, indbygning og brug. Samtidig har vi fokus på potentialet for genbrug og genanvendelse af materialerne – dvs. at de skal være nemme at skille ad og ikke være ’forurenet’ med diverse kemikalier, siger Anders Dragsted.

Præfabrikerede konstruktioner

En del af de bæredygtige løsninger i projektet består således også i, at de biogene modelkonstruktioner er præfabrikerede og skal monteres, efter de er blevet tækket.

- Normalt tækkes der udendørs direkte på byggeriet. I projektet vil der i stedet blive tækket på modulære elementer, som efterfølgende transporteres ud til byggeriet og monteres. Det er en måde at skabe industrialiserede processer og arbejdsgange og dermed effektivisere byggeriet. Det er summen af materialer og den måde, de er sat sammen på, som udgør effektiviseringen, siger Anders Dragsted og tilføjer:

- Samtidig skal tækkefolkene bruge projektet til at udvikle deres håndværk til at matche præfabrikation.

DBI udfører brandtests

Ligesom med det første projekt står DBI også for alle brandtests i det nye projekt. Og det nye projekt starter nok der, hvor det gamle sluttede.

Der blev udført tre nedskalerede facadetests i MUDP-projektet
’Tækkede Facader til den Grønne Omstilling’.

- I det første projekt udførte vi en række mini SBI-tests (Single Burning Item, red.) for at finde den metode og den type brandimprægnering, der havde det største potentiale. Det viste sig at være moræneler, som vi derpå udførte flere nedskalerede facadetests med. I det nye projekt starter vi nok med skalerede facadetests og slutter muligvis med en fuldskala-facadetest. Hvad der helt præcis kommer til at ske, må dog vise sig i løbet af projektet, siger Anders Dragsted.

Inspirere og skubbe til byggebranchen

Selvom projektet skulle vise gode resultater på linje med det første projekts resultater, er det ifølge Anders Dragsted nok ikke realistisk, at byggebranchen lige med det samme giver sig i kast med byggeri af ydervægskonstruktioner bestående af halm og ler som brandhæmmer.

- Vores ambition er derfor snarere at inspirere branchen og skubbe til grænsen for, hvad man anser for værende gangbart i byggeriet. Hvis vi viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre at bygge brandsikkert og effektivt med biogene ydervægskonstruktioner som dem i projektet, er der måske nogle, der godt tør arbejde videre med tanken, siger Anders Dragsted og uddyber:

- Hvis vi samtidig har taget første skridt og sparet branchen for de første penge, kan vi forhåbentlig påvirke nogle til at tænke ’nyt-gammelt’ og fortsætte vores arbejde.

Det biogene montagebyggeri – konstruktion, brand og arkitektur

Projektet ’Det biogene montagebyggeri – konstruktion, brand og arkitektur’ udføres i et samarbejde mellem DBI, CINARK ved Det Kongelige Akademi, Tækkefirmaet Horneby, Hemmed Tækkefirma, EcoCocon Danmark ApS, Enemærke & Petersen. I følgegruppen sidder repræsentanter fra Miljøstyrelsen, FSB, Rønnow, Leth & Gori og Kasper Køppen Ingeniører.

Projektet er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) under Miljøministeriet, som giver tilskud til udvikling af ny miljøteknologi til gavn for klima og miljø. Projektets samlede budget er på ca. 6 mio. kr. og løber fra januar 2024 til december 2025.

Anders Dragsted

Anders Dragsted

Head of Building Design

Tlf.: 51 80 01 39

and@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING