Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Virksomheder får opskriften på at tackle den næste krise

Udgivet: 05.11.21


Industriens Fond står bag et nyt projekt ’Modstandsdygtig.DK’, der skal give SMV’er en konkurrencefordel i krisetider. Ved at træne deres evne til at tænke i nye måder at drive virksomhed på skal de gøres langt mere robuste, når den næste krise rammer. DBI er et af fire GTS-institutter, som skal stå for vejledning af virksomheder.

Formålet med det nye Modstandsdygtig.DK-projekt er at ruste danske virksomheder til kommende kriser og gøre dem bedre til at foregribe og handle på både kendte og uventede, udefrakommende begivenheder. Ambitionen er at få mindst 1.000 virksomheder til at implementere nye procedurer og rutiner, der gør dem klar til at håndtere den næste krise – bl.a. med en ny virksomhedsguide, digitale værktøjer og 30 konkrete virksomhedseksempler til efterfølgelse. 

Derfor søger vi nu virksomheder, der ønsker at deltage i et virksomhedsforløb, som kun koster de timer, som virksomhederne selv lægger i perioden.


- Virksomheder skal tilpasse sig en ny verden, hvor eksisterende forretningsmodeller måske kommer til kort, og hvor nytænkning er påkrævet for at bevare konkurrenceevnen. Dette stiller nye krav til virksomhederne om, at de hurtigt skal kunne identificere, kvalificere og implementere nye idéer, siger adm. direktør i Industriens Fond, Thomas Hofman-Bang.

Agilitet og robusthed på agendaen

En ny undersøgelse fra McKinsey viser, at projektets målgruppe især bliver ramt på deres evne til at modstå trusler og pludselige forandringer i markedet, og at innovation af deres forretningsmodel står højt på agendaen.

- Covid-19-pandemien har åbnet et vindue til at sætte agilitet og robusthed på dagsordenen i de mange danske SMV’er. Hvor der tidligere har været fokus på omkostningsreducering, har bestyrelser og ledelser nu fokus på at gøre virksomhederne parate til at imødegå nye kriser ved at øge deres modstandsdygtighed og gøre dette til en konkurrencefordel, siger Juan Farre, CEO på Teknologisk Institut og formand for GTS-foreningen, og fortsætter:

- Dette er et flagskibsprojekt, hvor vi skal hjælpe særligt de små og mellemstore danske virksomheder i og omkring fremstillingsindustrien til at blive mere modstandsdygtige over for kommende kriser eller hurtige og uforudsete ændringer. Virksomhederne kan med Modstandsdygtig.DK trække på den brede viden og de erfaringer, som bl.a. GTS-partnerne bringer med til bordet.

Vejledning af GTS-konsulenter

I Modstandsdygtig.DK-projektet får de deltagende virksomheder vejledning i, hvordan de skaber en modstandsdygtig og mindre sårbar forretning. Det er konsulenter fra de fire GTS-institutter, DBI, Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet og FORCE Technology, der står for vejledningen.

I træningsforløbet klædes ledelsen på til at handle proaktivt, gribe nye muligheder og sikre den nuværende forretning mod fremtidige kriser. Det sker bl.a. ved at tænke i alternativer baner og udvikle nye processer for at kunne handle på risici og identificere nye forretningsmuligheder.

Kontakt

Ønsker din virksomhed at deltage i et virksomhedsforløb, så kontakt projektleder Hannah Rosenqvist på tlf.: 51 17 45 86 eller e-mail: hro@brandogsikring.dk

Læs mere

Om Modstandsdygtig.DK

Ud over Industriens Fond er partnerne i Modstandsdygtig.DK:

  • GTS-institutterne: DBI, Teknologisk Institut, FORCE Technology, Alexandra Instituttet
  • Dansk Standard
  • Aarhus Universitet – Institut for Forretningsudvikling og Teknologi
  • EDHEC Business School

Modstandsdygtig.DK skal via en virksomhedsguide, et fleksibelt træningsforløb, identificerbare cases og en målrettet kommunikationsindsats hjælpe virksomhedsledere og erhvervspartnere med, hvordan man skaber en modstandsdygtig og mindre sårbar forretning. Projektet tager udgangspunkt i internationalt anerkendte standarder, der giver virksomhederne konkrete værktøjer til at sikre en ledelseskultur med fokus på modstandsdygtighed og en struktureret tilgang til arbejdet.

Med et individuelt tilpasset virksomhedsforløb skal partnerkredsen i første omgang hjælpe 50 virksomheder med at blive mere modstandsdygtige og give inspiration til det øvrige danske erhvervsliv via erhvervs- og formidlingspartnerne Dansk Erhvervsfremme – DEF, Erhvervshusene, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Forening af statsautoriserede revisorer (FSR), F&P samt bestyrelsesnetværket for små og mellemstore virksomheder, Asnet.

Der afvikles 15 pilotforløb over 6 måneder og i alt 50 forløb over 2½ år. Med en eksplorativ tilgang gennemføres der individuelle træningsforløb over 10 uger, som er tilpasset den enkelte virksomheds udfordringer og muligheder. Projektet løber over sammenlagt 3½ år.

Læs mere på: Modstandsdygtig.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING