Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

REFERENCEGRUPPE

Referencegruppen for godkendelse af installationsfirmaer og personcertificering er faglig sparringspartner for Det Registrerende Organ i DBI og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold.

Referencegruppen skal med sin brede fagtekniske sammensætning tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i Retningslinje 001 og Retningslinje 002 . Referencegruppen arbejder efter et  kommissorium .

Referencegruppe, Virksomhedsgodkendelse og personcertificering for Brandsikringsanlæg

Organisation

TEKNIQ Arbejdsgiverne

SikkerhedsBranchen

DI Byggeri

VELTEK

Forsikring og Pension

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Det registrerende Organ

DBI-publikation - Aktuelle
Rettelser og tolkninger

DBI Retningslinje 001 (Virksomhedsgodkendelse)

Ingen rettelser til aktuel retningslinje
  


DBI Retningslinje 002 (Certificering af personer)

Rettelser til DBI Retningslinje 002 (pdf)
(30-05-2022)

   Download

  

  

DBI-publikationer -  Historiske
Rettelser og tolkninger

DBI Retningslinje 001
(virsomhedsgodkendelse)

Rettelser til DBI Retningslinje 001 (pdf)
(15-05-2017)
Tolkninger til DBI Retningslinje 001
(Seneste version 04-06-2019DBI Retningslinje 002 (certificering af personer)
Rettelse til DBI Retningslinje 002 (pdf)
(19-03-2014)
Tolkninger til DBI retningslinje 002 (pdf)
(04-06-2019)Læs mere

DISPENSATION

ERFA-kursus i AGA og ARS

Fra den 18. juni 2019 blev det muligt at få dispensation for AGA og ARS ERFA-kurser. Så snart ERFA-kurserne udbydes igen, vil DBI informere om dette.

Dispensationen for ERFA-kursus i AGA er gældende indtil ny udgivelse af Forskrift 233, Automatiske gasanlæg foreligger.

Dispensationen for ERFA-kursus i ARS er gældende indtil ny udgivelse af Forskrift 253, Automatiske rumslukningsanlæg foreligger.

Jf. DBI retningslinje 002 – punkt 80 ”Fornyelse af certifikat” er certifikatets fornyelse betinget af, at ERFA-kurser med multiple choice prøver inden for det relevante kravdokument er bestået.

Faglederkursus for AGA og ARS

Fra den 13. juni 2022 blev det muligt at få dispensation for faglederkurserne for automatiske gasalarmanlæg (AGA) og automatiske rumslukningsanlæg (ARS). Så snart fagleder-kurserne udbydes igen, vil DBI informere om dette.

Tilmeld dig DBI's Teknisk Nyhedsmail

Teknisk nyhedsmail

Ønsker du løbende at modtage information om rettelser og tolkninger til DBI's retningslinjer og vejledninger, samt emner drøftet i inspektionsvirksomhedernes ERFA-gruppe, kan du tilmelde dig DBI's teknisk nyhedsmail.

Tilmeld dig her

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING