Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Referencegruppe Retningslinje 003

Referencegruppen for produktcertificering af DBI Retningslinje 003 er faglig sparringspart for DBI, og skal sikre ensartet drift af ordningernes forhold. Referencegruppen skal med sin brede fagtekniske sammensætning tage stilling til tvivlsspørgsmål i forhold til bestemmelserne i relevante normative dokumenter.

Referencegruppen skal på en retfærdig og ensartet måde repræsentere alle parter med væsentlig interesse i ordningerne.

Referencegruppen arbejder efter et kommissorium.

Referencegruppens medlemmer er:
Organisation

Forsikring & Pension

Sikkerhedsbranchen

Danske Beredskaber

DBI Certification

DBI


DBI publikation
Rettelser og tolkninger

DBI retningslinje 003
Certificering af systemer og systemdeler
Rettelser til DBI Retningslinje 003
(08-10-2020)
Download
DBI retningslinje 003
Certificering af systemer og systemdeler
DBI Guidelines 003 corrections
(08-10-2020
Download
Læs mere
Tilmeld dig DBI's Teknisk Nyhedsmail

Teknisk nyhedsmail

Ønsker du løbende at modtage information om rettelser og tolkninger til DBI's retningslinjer og vejledninger, samt emner drøftet i inspektionsvirksomhedernes ERFA-gruppe, kan du tilmelde dig DBI's teknisk nyhedsmail.

Tilmeld dig her

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING