Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Offshore Hydrogen Wind Turbine

Offshore Hydrogen Wind Turbine (OHWT) er et udviklingsprojekt støttet af EUDP (Energiministeriet). Projektet udføres i samarbejde med Siemens Gamesa Renewable Energy og Green Hydrogen Systems og AAU (og Energy Cluster Danmark).

Dette projekt udforsker muligheder for øget effektivitet i Power-to-X brintproduktion: Kan man sætte en elektrolyseenhed direkte på en offshore vindmølle? Er det muligt at producere brint lokalt og lede det direkte ind i gasnettet? Hvordan formindsker vi energitab og øger samtidig udbyttet af vindkraft? Brint produceret af grøn vindenergi er med til at danne fundamentet for fremtidens klimavenlige energilandskab, og kan bl.a. bruges til varme, CO2-neutral produktion af industrikemikalier, og brændstoffer til transport og shipping. DBI bidrager til flere af projektets arbejdspakker og leder arbejdet med sikkerhed og risikovurderinger. Offshore brintproduktion direkte på vindmøller medfører nemlig nye sikkerhedsaspekter, og indebærer nogle andre udfordringer end vi typisk står med på land.

Projektet har fokus på at understøtte en sikker overgang til nye teknologier i den grønne omstilling; løsninger, som tænkes ind fra start, er med at til at ruste os mod fremtidige udfordringer, identificere problemstillinger tidligt i processen, øge effektiviteten, og ikke mindst garantere høj sikkerhed. Derudover spiller ”human-centered safety” en vigtig rolle i projektet. Dette udforskes gennem interviews og etnografisk feltarbejde, orienteret mod godkendelsesprocesser og 'work as imagined' i forhold til 'work as done'.

Projektet løber fra: januar 2021 til december 2023
Aqqalu Ruge

Projektansvarlig
Aqqalu Ruge
Project Manager

Telefon: 50 80 65 38
E-mail: aqr@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING