Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Nye brandstrategier efter Umoe Ventus

Umoe Ventus ulykken var et tydeligt eksempel på, hvilke brandrisici der er forbundet med fremtidens letvægtskomposit-fartøjer. Dette projekt har til formål at gentænke og styrke brandbekæmpelsen ombord på særligt udsatte FRP-skibe, ved at udvikle nye guidelines for brandbeskyttelse baseret på erfaringer fra Umoe Ventus ulykken.

Med øget brug af kompositmaterialer i den maritime sektor, vil dette projekt understøtte den innovative og teknologiske udvikling, ved at skabe målrettede guidelines til FRP-skibe. Samtidig skal nødprocedurer analyseres med en ny og menneskelig tilgang.

En utilstrækkelig og utilpasset brandstrategi kan medvirke til at forværre brandulykker, som det var tilfældet ved Umoe Ventus ulykken. Med udviklingen af nye brandstrategier for FRP-skibe vil DBI biddrage til at styrke brandsikkerheden på fremtidens kompositfartøjer, og skabe bedre tilpassede nødprocedurer for besætningerne.

Dette projekt har til formål at udvikle nye guidelines, som kan støtte udviklingen af nye regelsæt i IMO regi, for brandbeskyttelse af FRP-fartøjer. 

Partnere:

  • OSK Ship-tech A/S


Projektet er støttet af den maritime fond.

Rapporterne er på engelsk
projektrapport

New Fire Strategies in the Wake of UMOE VENTUS
Annex A – Background study
Annex B – Internal workshop
Annex C – Human Factors
Annex D – Technical analysis
Annex E – Failure Mode and Effect Analysis
for fire safety as a system
Nye brandstrategier efter Umoe Ventus Projektet løber fra: 1. marts 2017 til 9. februar 2018.
Carsten Møller

Projektansvarlig
Carsten Møller
Business Developer

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING