Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Metanol til Læsø Rederi

Ved hjælp af Power-to-X teknologi kan vi producere grønne brændsler, som metanol, der kan erstatte det fossile brug i søfarten, og bidrage til at Danmark kan indfri sin målsætning om en 70 procent reduktion af CO2 aftrykket i 2030 og ønsket om CO2-neutralitet i 2050. 30 procent af den totale CO2-udledning, som et skib udleder i sin levetid, kommer fra byggeriet af skibet rettere end driften. Det er en væsentlig faktor, der ikke bør tages ud af klimaligningen. Derfor vil dette projekt undersøge, om der er et CO2-besparingspotentiale i at ombygge eksisterende dieseldrevne skibe til en kombination af metanolmotorer og brændselsceller, fremfor at bygge nye skibe.

Projektets konsortium består af: Rederiet Læsøfærgen, OSK-ShipTech, Emenergi, Advent Technologies, Nordhavn Power Solutions, Hydrogen Valley, AAU Energy og Dansk Brand– og sikringsteknisk Institut.

Power-to-X-udvundet metanol er CO2– og partikelneutralt, men adskiller sig fra diesel, da dets antændingstemperatur er lavere, flammerne er usynlige og at det ikke udleder røg. Det nødvendiggør, at der udarbejdes nye standardprocedurer for, hvordan man kontrollerer temperaturer og håndterer metanol sikkert, herunder hvordan metanol opbevares og bunkes.

DBI sætter både tekniske og menneskelige faktorer under lup, som udgør væsentlige faktorer for sikkerheden og brandsikkerheden. Vores arbejde inkluderer en gennemgang af brandsikkerhedselementer forbundet med metanol, eksisterende brandplaner, kortlægning af de nuværende regler og lovgivning på området, samt identifikation af nye udfordringer, hvor brandsikkerheden kan være anderledes end i dag – hele tiden med fokus på samspillet mellem mennesker og teknologier.

Metanol til Læsø Rederi startede i januar 2022 og løber indtil december 2022.

Metanol til Læsø Rederi Projektet løber fra: januar 2022 til december 2022
Anders V. Kristensen

Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING