Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Afdækning af udfordringer, muligheder og godkendelsesprocesser hos danske og norske aktører inden for Power-to-X

Power-to-X (P2X) kan ses som nøglen til en omfattende grøn omstilling og klimaneutral fremtid. Men én ting er fremtiden. Hvordan forholder danske og nordiske virksomheder, myndigheder og lokale aktører sig til denne udvikling nu? Hvilke push-faktorer og barrierer er på spil i P2X-økosystemet, og hvad med risikovurderinger og sikkerhed i de nye teknologier og infrastrukturer - er der overblik over vejen frem?

Det vil både DBI og norske NTNU Samfunnsforskning gerne vide mere om! Vi har derfor indgået et samarbejde og interviewet mere end 20 centrale stakeholders i P2X-værdikæden på tværs af virksomheder, myndigheder og institutioner i både Norge og Danmark for at kortlægge deres erfaringer med policies og godkendelsesprocesser inden for P2X. Vi har interviewet sammenlignelige aktører i begge lande i en ’spejlet’ undersøgelse. Disse ’spejlinterviews’ giver os en dybere indsigt i, hvordan risiko og sikkerhed for P2X vurderes på tværs af landene, hvad vi kan lære af hinanden, hvilke udfordringer der er, og hvordan disse kan overkommes til gavn for den grønne omstilling.

Projektet varer fra april til december 2021 og skal munde ud i anbefalinger til, hvordan man bedre forstår og navigerer godkendelsesprocedurer i forbindelse med P2X. På den måde kan vi hjælpe med at gøre brintproduktion og -drift nemmere, mere gennemsigtig og gnidningsfri.

Projektresultat

P2X udfordringer, muligheder og godkendelsesprocesser Projektet løber fra april 2021 til december 2021
Mette Marie V. Karsten

Projektansvarlig
Mette Marie V. Karsten
Faglig ansvarlig

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING