Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Safe P2X

Brint spiller en central rolle i det Power-to-X økosystem, der er under udvikling i Danmark og verden over. Sikkerhed ved håndtering af brint er dog vigtigt, og når der produceres brint ved elektrolyse, kan der dannes blandinger af brint- og iltgasser, som udgør en betydelig sikkerhedsrisiko for både udstyr og personale. Gaskoncentrationerne skal derfor kontinuert overvåges, så der hurtigt kan lukkes ned for produktionen, hvis tærskelværdier overskrides.

I dette projekt udvikles og demonstreres en ny sensorløsning til procesovervågning af brint i applikationer som f.eks. elektrolyseanlæg. Fordelene ved den nye sensortype inkluderer langtidsstabilitet og intern diagnostik baseret på signalredundans, og disse egenskaber vil kunne øge oppetiden og dermed produktiviteten betragteligt på brintproduktionssystemer. Desuden giver sensorerne en reduktion i produktionsomkostningerne for brint.

Selvom anvendelse og håndtering af brint ikke er nyt, kan det være svært at finde vejledning til godkendelser da Power-to-X-feltet ikke har særskilte regulatoriske rammer endnu (se gerne vores dansk-norske undersøgelse af godkendelsesprocesser her). Det kan være en udfordring at holde styr på standarder, sikkerhed og certificering, i særdeleshed for små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Projektet bruger derfor udviklingen af brintsensoren som en case til udgangspunkt for et roadmap, der skal guide SMV’er ind på det danske brintmarked. Formålet er at opbygge viden og danne et overblik over relevante standarder og guide virksomheder gennem de forskellige trin på vejen mod kommercialisering og eksport af hydrogenteknologi.

Projektet Safe P2X er støttet af Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EDUP), og udføres i samarbejde med virksomhederne Sulfilogger, Green Hydrogen Systems, Dansk Gasteknisk Center og Energy Cluster Denmark.

Safe P2X Projektet er påbegyndt i januar 2022 og løber til december 2023.
Elena Funk

Projektansvarlig
Elena Funk
Research Consultant

Telefon: 50 80 74 07
E-mail: efu@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING