Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Brint i Brande

Brint i Brande er et Power-to-X-projekt, hvor Siemens Gamesa, Uhrevind og Green Hydrogen Systems samarbejder om at undersøge en brintproduktion, hvori en elektrolyseenhed er koblet direkte på en 3 megawatt vindmølle, med opsamling og lagring af brint i tankvogn (leveret af Everfuel). Brintprojektet skal danne rammen om diverse teknologi-tests og udforskning af risikoscenarier for brintproduktion ved vindkraft.

DBI har været med til at lave risikovurderinger for brand og den generelle sikkerhed i tæt dialog med projektets partnere. Udviklings- og demonstrationsprojektet har givet DBI en unik mulighed for at udveksle ekspertise med projektets partnere og opbygge erfaring. DBI gennemførte antropologiske og brandtekniske observationer af område og enheder og deltog i arbejdet med risikovurderingerne af faciliteternes design for at lære og bidrage med viden.

Vores involvering har skabt nye indsigter om sikkerhed og risici inden for brint, genereret input til nye forskningsfelter og resulteret i en ekstensiv liste over potentielle risici for brintproduktion og -håndtering. Desuden har projektet givet mulighed for at udforske og videreudvikle de metodiske og analytiske koblinger mellem ingeniørarbejde og socialvidenskab – en kobling, som spiller en vigtig rolle i DBI’s holistiske sikkerhedsforståelse.

Brande Brint Projektet løb fra: januar 2021 til maj 2021
Thomas Hulin

Projektansvarlig
Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING