Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

CARGOSAFE (EMSA study on containership fires)

Verdenshandlen er afhængig af transport med containerskibe, og den er sårbar. Det understreger hændelser som COVID-19 og grundstødningen af Ever Given i Suezkanalen. Men brande på containerskibe er også en risiko, og konsekvenser som tab af menneskeliv og enorme værdier er steget i takt med, at skibene er vokset, mens den internationale regulering og generelle sikkerhedstilgang for området ikke er fulgt tilsvarende med.

CARGOSAFE er en opgave fra EU-Kommissionen og EU’s søfartsorganisation EMSA (European Maritime Safety Agency). Formålet er at undersøge markedet for omkostningseffektive tekniske løsninger, der reducerer risikoen for brande i containere på containerskibe. Det skal resultere i en række anbefalinger, som vil danne grundlag for EMSA’s holdning og indstilling til den Europæiske Kommissions forhandlingsmandat til de kommende forhandlinger om emnet i IMO (International Maritime Organization).

Et konsortium med DBI i spidsen foruden klassifikationsselskabet Bureau Veritas, teknologiinstituttet RISE, Syddansk Universitet og Odense Maritime Technology har vundet opgaven. Konsortiet vil se på sikkerheden på en række containerskibstyper i 4 trin: Identifikation af relevante faremomenter, teknisk analyse af de eksisterende detekterings- og slukningsløsninger, analyse af de økonomiske omkostninger af de enkelte løsninger samt udformning af en række anbefalinger på området til EMSA.

CARGOSAFE startede i december 2021 og løber over 60 uger.

Læs rapporten her.

Podcast:
Containerskibsbrande er yderst alvorlige hændelser, der medfører omfattende påvirkninger af den maritime branche. I denne podcast bliver dette vigtige emne diskuteret af Anders Kristensen, Projekt leder for CARGOSAFE studiet hos DBI, Lorena Cifuentes, Brandkonsulent hos DBI, og Uwe-Peter Schaefer, vicedirektør hos IUMI's Loss Prevention Committee.


Lyt til podcasten her

CARGOSAFE Projektet løb fra: december 2021 til februar 2023
Anders V. Kristensen

Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING