Contain

Brande ombord på containerskibe er et stigende globalt problem. Historisk set har disse brænde vist sig at være yderst komplekse og svære at håndtere - ofte med store økonomiske tab til følge og i værste fald tab af menneskeliv.


Containerskibe bliver til stadighed større hvilket øger risikoen for brand under rejsen. Brandene er meget komplekse, særligt når det gælder brande i lastrum. Det er vanskeligt at detektere branden tilstrækkeligt tidligt, og slukningsarbejdet er farligt og besværligt, hvilket kan lede til tab på flere hunderede millioner dollars for et enkelt uheld.


Dertil kommer, at den stigende mængde fejldeklareret gods giver katastrofale brande, når farligt gods er placeret dybt i lastrummet og bryder i brand. Endelig spiller menneskelige faktorer ind, for hvordan er besætningen f.eks. forberedt på at håndtere en brand?


DBI har i pilotprojektet CONTAIN undersøgt problemet igennem tre hovedområder; teknisk, menneskeligt og organisatorisk. Projektet har til fokus at lægge grunden for et større projekt med brandtest i fuld skala, længere feltarbejder samt arbejde med nye simuleringsværktøjer.


Et andet fokus af projektet var at kortlægge Det Blå Danmarks rolle i at løse udfordringerne med brande på containerskibe. Herigennem anvises en ”road map” mod styrket brandsikkerhed for hele værdikæden i containershipping.


Det tekniske fokus af CONTAIN har være, at undersøge de brandtekniske egenskaber med forskellig brandtest af en shipping container, modellering af udvalgte kritiske brandscenarier for at skabe ny læring på området samt samle læring fra historiske brande.


Den maritime branche adskiller sig fra mange andre når det kommer til arbejdskraft og mandskab. Vagterne er ofte lange, arbejde og fritid foregår samme sted og arbejdsstyrken kommer fra hele kloden. Disse forhold giver nogle helt specielle udfordringer som skal inddrages i en brandstrategi for et givent containerskib. Derfor, ud over de tekniske løsninger har der være et fokus på såkaldte ”human factors” samt den komplekse organisatoriske shipping kæde.


Det Blå Danmarks rederier, udstyrsproducenter m.fl. kan som aktører i verdens næststørste flagstat for containerskibe, spille en stor rolle i forhold til at reducere skaderne ved brande. Derfor gennemførtes for-projektet CONTAIN, hvor fokus er på at styrke danske aktørers indflydelse på fremtidige teknologier til brandsikkerhed i containerskibes lastrum.

Projektansvarlig
Thomas Hulin
Project Manager (PhD)

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk
Contain

Læs projektrapporten her


Rapporterne er på engelsk
Projektrapport

PILOT PROJECT “CONTAIN” – Exploring the Challenges of Containership Fires

Appendix

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBIs NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn