Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

CONTAIN

Brande ombord på containerskibe er et stigende globalt problem. Historisk set har disse brænde vist sig at være yderst komplekse og svære at håndtere - ofte med store økonomiske tab til følge og i værste fald tab af menneskeliv.

Skibene bliver til stadighed større hvilket øger risikoen for brand under rejsen. Disse brande er svære at detektere og slukke hvilket kan lede til tab på flere hunderede millioner dollars for et enkelt uheld.

DBI vil i pilotprojektet CONTAIN adressere problemet på tre hovedområder; teknisk, menneskeligt og organisatorisk.

Det tekniske fokus vil være på at undersøge de bedste detektering- og slukningsmetoder, modellere udvalgte kritiske brandscenarier for at skabe ny læring på området samt samle læring fra historiske brande.

Containerbrand er dog et problem med mange facetter. Den maritime branche adskiller sig fra mange andre når det kommer til arbejdskraft og mandskab. Vagterne er ofte lange, arbejde og fritid foregår samme sted og arbejdsstyrken kommer fra hele kloden. Disse forhold giver nogle helt specielle udfordringer som skal inddrages i en brandstrategi for et givent containerskib. Derfor vil der ud over de tekniske løsninger være et fokus på såkaldte ”human factors” samt den komplekse organisatoriske shipping kæde.

Projektet har til fokus at lægge grunden for et større projekt med brandtest i fuld skala, længere feltarbejder samt arbejde med nye simuleringsværktøjer.

Contain Projektet løb fra: 1. november 2019 til 31. december 2020
Thomas Hulin

Projektansvarlig
Thomas Hulin
Head of Energy and Transport, PhD

Telefon: 22 81 84 66
E-mail: thu@dbigroup.dk

Læs projektrapporten her


Rapporterne er på engelsk
Projektrapport

PILOT PROJECT “CONTAIN” – Exploring the Challenges of Containership Fires

Appendix

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING