Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Power-to-X Safety Network

Udgivet: 29.09.22

Et mangfoldigt netværk af brancheførende sikkerhedseksperter

Det er på høje tid at tale om sikkerhed, når vi beskæftiger os med Power-to-X. Derfor har DBI og FORCE Technology etableret et Power-to-X Safety Network, hvor fagligt ligesindede kan dele værdifuld erfaring og viden i et progressivt miljø af frontrunners i Power-to-X-industrien.

Netværket skal accelerere de aktiviteter, der er nødvendige for at gøre Power-to-X og grønne brændstoffer sikre og pålidelige. Ved at samle en gruppe sikkerhedseksperter vil der skabes vigtig viden, som kan hjælpe med at håndtere de sikkerhedsudfordringer, som industrien står overfor. Samtidig kan netværket give vigtige input til lovgivere, skabe guidelines og retningslinjer på området og fremme best practice-løsninger.

Emner i Power-to-X Safety Network kan omfatte:

  • Regulatoriske godkendelsesprocesser
  • Procestrin i sikkerhedsanalyser
  • Udfordringer med specifikke stoffer og relaterede sikkerhedsproblemer
  • Gennemgang af meddelte godkendelser og dokumentation
  • Dokumentationskrav
  • Krav, indhold og muligheder i sikkerhedstræning
  • Makro-risici
  • Risikostyring i praksis
  • Retningslinjer, standarder og andre vejledende dokumenter
  • Lovgivning


Netværksmøderne finder sted fire gange om året.

Det helårlige virksomhedskontingent i DKK ekskl. moms er:
Medlemskab: 5.000 DKK

Betaling for mødedeltagere udover to personer udgør 1.250 DKK pr. deltager pr. møde.

Ikke-medlemmer, der ønsker at deltage i et af Power-to-X Safety Network’s møder, opkræves 1.750 DKK pr. person pr. møde.

Læs mere, og bliv medlem af Power-to-X Safety Network

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING