Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Elektriske køretøjsbrande til søs: Nye teknologier og metoder til bekæmpelse, inddæmning og slukning af bilbatteribrande ombord på skibe (ELBAS)

Som en del af Danmarks grønne omstilling forventes der i 2030 at være ca. 1 million dansk-registrerede elbiler. Ud over de åbenlyse klimafordele er der dog også flere udfordringer forbundet med elbilerne. Pga. batteriet opfører elbiler sig nemlig anderledes end konventionelle biler ved brand, og slukningen skal ske på en anden måde, da batteriet kan udvikle varme og potentielt blusse op igen, længe efter branden er slukket. Desuden kan skadede eller brændende batterier udlede hydrogenfluorid, som er giftig.

Selvom brande i elbiler er sjældne, øges risiciene, når køretøjerne befinder sig på færger, hvor både plads og brandbekæmpelsesressourcer er begrænsede. Derfor er der et presserende behov for at opdatere og udvikle standarder og metoder til brandinddæmning og -slukning til søs, ligesom brandsikkerhedsforanstaltninger og -udstyr skal være klar til at imødekomme de eksisterende risici.

Projektet ELBAS (Electric Vehicle Fires at Sea: New Technologies and Methods For Suppression, Containment, and Extinguishing for Battery Car Fires On Board Ships) har til formål at udvikle nye løsninger, træningsformer og risikovurderinger, der kan hjælpe med at forbedre brandsikkerheden i elbiler ombord på færger, idet elbiler udgør en stigende del af den danske bilflåde.

Projektet skal desuden forberede Det Blå Danmark på øget aktivitet inden for elbiler, støtte regeringens grønne mål på området og bidrage til ambitionen om en stadigt større el-bilflåde i de nordiske lande. Herudover vil projektet arbejde for at øge bevidstheden om kompleksiteten ved elbilbatteribrande og behovet for både kort- og langsigtede løsninger, som adresserer brandsikkerhedsspørgsmål, der kan bremse eller hindre opfyldelsen af regeringens mål og de politiske mål i Norden.

Det forventede resultat af projektet er udviklingen af holistiske brandsikkerhedsstrategier for elbilbatteribrande på færger med løsninger til den danske maritime sektor, som kan implementeres og er økonomisk overkommelige på den korte bane.

DBI leder og koordinerer projektet, som udføres i tæt samarbejde med DFDS, Scandlines, Molslinjen A/S og Beredskabsstyrelsen.

Projektet har modtaget støtte fra Den Danske Maritime Fond og løber fra 2. september 2021 til 31. december 2022. Projektet er en del af DBI’s strategiske satsning på brandsikkerhed i Power-to-X og arbejdet med at udvikle teknologiske løsninger, der skubber på den grønne udvikling.

ELBAS Projektet løber fra 2. september 2021 til 31. december 2022
Anders V. Kristensen

Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk

Læs projektrapporten her

Rapporterne er på engelsk
Projektrapport

DBI ELBAS Report - Full Final (rev. 1)

DBI ELBAS Report - Executive Summary - Final (rev. 1)
DBI ELBAS Report – WP0 Introduction and Background - Full Final (rev. 1)Åben
DBI ELBAS Report – WP1 Human Factors - Final (rev. 1)Åben
DBI ELBAS Report – WP2 Technological Aspects – Fire Scenarios and Technologies - Final (rev. 1)Åben
DBI ELBAS Report – WP3 Live Fire Testing - Final (rev. 1)Åben
DBI ELBAS Report – WP4 Fire Drills and Training - Final (rev. 1)Åben
DBI ELBAS Report – WP5 Conclusions and Recommendations - Final (rev. 1)Åben
DBI ELBAS Report – 6 Appendix WP2 Technological Aspects - Fire Scenarios and Technologies - Final (rev. 1)Åben

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING