Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Marco Polo DK

For at opnå de nødvendige globale og lokale CO2-reduktioner er det essentielt at anvende Power-to-X (P2X) teknologi til at generere vedvarende flydende brændstoffer. MARCO POLO DK-projektet har til formål at undersøge den potentielle anvendelse af P2X-produkter i forskellige danske havne, herunder internationale og indenlandske færgehavne, fiskerihavne og CO2-import/eksporthavne.

Projektet fokuserer på sikker håndtering, transport, opbevaring, og anvendelse af metanol som grønt brændstof for såvel færger som fiskeskibe i national og international fart.

Projektet vil koncentrere sig om havne i Nordjylland, da det vil være naturligt at samarbejde med 'Erhvervsfyrtårne Nordjylland'.

Projektet er i gang, og opdelt i fem hovedaktiviteter. De to første aktiviteter går ud på at evaluere to havne for at dække de fire arketyper og identificere sikkerheds- og myndighedskrav til håndtering af metanol i havnene. Den tredje aktivitet er at etablere business cases for brugen af metanol på faktiske ruter og skabe grønne korridorer for mere bæredygtig skibsfart. Den fjerde aktivitet har til formål at beskrive den videre anvendelighed af indsigten fra projektet til danske og internationale havne. Projektet afsluttes med en plan for direkte implementering af resultaterne, der sikrer at den viden, der opnås fra dette projekt, kan anvendes i den nærmeste fremtid.

Projektet udføres af et konsortium bestående af havne, relevante GTS- (Godkendt Teknologisk Service) og forskningsinstitutter samt NGO'er og projektstøtteorganisationer. Derudover har projektet en stærk rådgivende bestyrelse bestående af centrale P2X-interessenter og fremtidige kunder for P2X-produkterne, samt en vigtig brancheorganisation.

Yderligere information om projektet, inklusive rapporter, kan findes på Energy Cluster Denmarks hjemmeside her 

Marco Polo DK Projektet afsluttes august 2023
Anders V. Kristensen

Projektansvarlig
Anders V. Kristensen
Projektleder

Telefon: 50 80 78 09
E-mail: avk@dbigroup.dk
logo
Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING