Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Havnen – et knudepunkt for grønne brændstoffer

Omstillingen til grønne brændstoffer inden for transport og logistik rummer en række sikkerhedsmæssige barrierer.

I den omstilling er havne og andre knudepunkter helt centrale, da mange ‘veje’ krydses her. Det gælder:

  • Produktion, transport og håndtering af forskellige former for grønne brændstoffer – samtidig med, at der fortsat er diverse fossile brændstoffer
  • Landstrøm til skibe og opladning
  • Håndtering af CO2 til udskibning
  • Traditionelle operationer – intensiv logistik i form af fiskeri, import/eksport, lastbiler ind/ud, bunkering af skibe, håndtering af passagerer og diverse servicevirksomheder mm. på havnene
  • Regulatoriske veje krydses: Seveso, IMO’s regler (SOLAS, IMDG, ISPS etc.), ADR-regler om transport og oplag af farligt gods, lokale beredskabers risikovurdering og godkendelser, lokalplaner, høringer ifm. udbygninger og nye anlæg mm.

Populært sagt: Kan vi løse udfordringerne i havnene som knudepunkt, kan vi også løse dem andre steder.

DBI mener, at det skal være nemmere at udvikle, implementere og drive grønne energisystemer og teknologier i Danmark. I dag er der uklare eller manglende regler på området, der er intet enkelt svar på, hvad det tilstrækkelige sikkerhedsniveau er, og ansvaret for sikkerheden og viden om, hvordan man opnår den, er fragmenteret. Det gør det svært at være myndighed, det mindsker lysten til at investere i området, og det skaber frygt hos lokalbefolkningen i de områder, hvor anlæg og installationer bliver opført. Det hindrer alt sammen en hastig udvikling og udbredelse af den nye energiinfrastruktur, som er nødvendig for at lykkes med den grønne omstilling og ambitionen om at reducere den danske CO2-udledning.

Derfor er der behov for en systemisk og samlet tilgang til området. Med udgangspunkt i havne – der er et infrastrukturknudepunkt – vil DBI fremskynde udviklingen af energiinfrastrukturen. Det skal ske ved at understøtte udviklingen af klarere regler og arbejde for harmonisering af sikkerhedsdefinitioner, som især er nødvendige, når flere myndigheder og regulativer er i spil samtidig.

Med indsatsen vil DBI udvikle praksisnære vejledninger og modeller til sikkerhedsvurdering, og etablere erhvervsforskerprojekter og samarbejde med internationale aktører for at udvikle og styrke den holistiske sikkerhedsforståelse, der kan forenkle og effektivisere processen med at udvikle den danske energiinfrastruktur.

DBI vil desuden fortsætte og styrke samarbejdet med en række relevante partnere, herunder innovationsfremme-systemet, internationale organisationer, myndigheder, brancheorganisationer og universiteter. Det omfatter også hjemtagning af internationale midler og aktiv deltagelse i netværk og organisationer inden for energisektoren.

Læs om DBI’s projekter om havne og grønne brændstoffer:

Se også DBIs forslag til de kommende års indsats for sikkerhed i bl.a. havne her:

Læs mere

Ved interesse, spørgsmål eller ønske om dialog, kontakt:

Carsten Møller
Carsten Møller Business Developer
Anders V. Kristensen
Anders V. Kristensen Projektleder
Jesper Sjørvad
Jesper Sjørvad Funktionsleder
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING