Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Analyse af brandsikkerhed for garageanlæg, el- og hybridbiler og batterier, herunder batterier til solcelleanlæg

Projektets formål er at afdække forhold, der kan have indflydelse på sikkerhedsniveauet i garageanlæg og bygninger med garageanlæg, og kortlægge eksisterende garageanlæg og deres anvendelse. Derudover skal projektet afdække eventuel brandfare ved batterier til solcelleanlæg (BESS) i bygninger, herunder om der bør stilles krav til batteriets specifikationer og placering.

Projektet omfatter et litteraturstudie og analyse med indhentning af den tilgængelige viden på området fra både ind- og udland. Helt konkret er der særligt fokus på afdækning af de brand- og risikomæssige forhold for garageanlæg, herunder om bygningsreglementets krav til garageanlæg i passende omfang tager højde for risikoen for, at der opstår brand i biler.

På baggrund af de indhentede oplysninger, data og erfaringer skal der udarbejdes vurderinger med klare anbefalinger og konklusioner. Undersøgelsen viser blandt andet, at risikoen for at der opstår brand i el- og plugin hybridbiler, også når opladningssituationen tages i betragtning, er mindre end for biler med forbrændingsmotor. Opstår der brand i el- eller plugin hybridbilernes batteripakke, kan slukningen dog tage længere tid og vanskeliggøres på grund af litium-ion batteriets kemi og placering i bilen.

Projektet er udført i samarbejde med Teknologisk Institut, og er støttet af Bolig- og Planstyrelsen.


Du kan læse hele undersøgelsen her.

Analyse af brandsikkerhed Projektet løb fra: oktober 2021 til december 2021
Lars Vædeled Roed

Projektansvarlig
Lars Vædeled Roed
Brandteknisk rådgiver, Bygningsingeniør Master i Brandsikkerhed

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING