Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Tækkede bygningsfacader til den grønne omstilling – CO2-neutral brandsikring af tækkede lodrette facader

Tagrør som byggemateriale optager CO2 fremfor at udlede det. Dermed kan det være en del af løsningen, når byggeriet skal nedbringe sin CO2-udledning. Metoden kræver dog dokumentation af facadens brandtekniske egenskaber.
Ved at imprægnere stråene med forskellige naturmaterialer som f. eks. kalk og ler, undersøger DBI og CINARK ved det Kgl. Akademi, Arkitektskolen i et MUDP-projekt, hvilke egenskaber disse naturmaterialer tilfører den tækkede konstruktion.

Ved hjælp af en række mini-SBI-tests (Single Burning Item) har det været muligt at sammenligne en række forskellige imprægneringsmaterialer. De bedste imprægneringsmaterialer fra mini-SBI-testene skal efterfølgende testes i en nedskaleret facadetest.

Tidligere har brug af både tagrør og mineralske naturmaterialer som brandimprægnering været erfaringsbaseret. Projektet skal bringe os et skridt nærmere, at kunne dokumentere effekten og dens årsag. Dermed vil projektet danne et fundament af viden til dem, der i fremtiden ønsker at lave en stråtækt facade. Samtidig kan projektet potentielt skabe den dokumentation, der er nødvendig for at anvende stråtækte facader i byggeriet. MUDP-projektet kan blive det første skridt mod at få stråtækte facader ind i BR18 på sigt – afhængigt af resultaterne af de kommende brandtests.

Projektet løb fra juni til maj 2022.
Robert Firkic

Projektansvarlig
Robert Firkic
Funktionsleder

Telefon: 50 80 78 34
E-mail: rfi@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING