Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Demonstrationsprojekt træ erstatter mineraluld

Gennem et innovativt samarbejde mellem Furesø kommune, Jakobsen Huse, Juul & Hansen Arkitekter og DBI, har man lavet en trækonstruktion som et demonstrationsprojekt for hele branchen. Formålet var at undersøge, hvordan man kunne få mere bæredygtige konstruktioner til at leve op til de brandtekniske krav i BR-18.

I Furesø Kommune har man store ambitioner om at udvikle en mere grøn profil. Fokus har tidligere været på energioptimering, som er sket ved at energioptimere skoler og daginstitutioner. Fremadrettet skal nybyggerier også være CO2-neutrale. Muligheden for at bygge i biobaserede materialer som træ, bliver hurtigt bremset af krav til brandsikkerheden, hvilket medfører et materialevalg hvor mere CO2-intensive materialer favoriseres grundet økonomien i projekterne.

Projektet skulle bidrage til en større viden omkring trækonstruktioner, så de på sigt kan blive en del af de præaccepterede løsninger. Derudover har projektet til formål at undersøge, hvilke barrierer det bæredygtige byggeri står over for.

Blandt andet har projektet arbejdet med etageadskillelsen mellem lejligheder og det uudnyttede tagrum, hvor arkitekterne ønskede en løsning konstrueret af træbeton, en åbenmembran og 440 mm træfiber.
Gennem en orienterende test på 1,5x1,5 meter, viste det sig som en mulig løsning. Efterfølgende blev der gennemført en vellykket klassifikationstest. På baggrund af denne blev der udarbejdet en brandteknisk vurdering, hvilket gjorde det potentielt muligt at holde projektet i en brandklasse 2, selvom at produktet ikke levede op til de præ-accepterede løsninger.

DBI arbejder aktivt for, at bidrage til nye biobaserede løsninger og materialevalg, der kan nedsætte byggeriets klimapåvirkning. En del af projektet indgår som en del af denne strategi. De gennemførte brandtest og honoraret til den certificerede brandrådgiver er finansieret af byggeprojektet.

Claus Langhoff

Projektansvarlig
Claus Langhoff
Projektleder, forskning- og udvikling, Arkitekt

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING