Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Spireprojekt: Upcycling Orangeri med genbrugte træelementer til fremme for fællesskabet i boligforeninger eller offentlige institutioner

Dette projekt skal bidrage til den cirkulære dagsorden i byggebranchen og være med til at bygge en brugbar metode, således at brugen af genbrugsmaterialer fremmes i byggeriet.

Boligforeningen Plus Bolig ønsker at sætte fokus på bæredygtighed og fællesskabet med opførelsen af et bæredygtigt Orangeri, som kan danne rammen om et fælles mødested for beboerne. Da Orangeriet til Plus Bolig er at betragte som et sekundært byggeri, er det et velegnet projekt at opbygge et erfaringsgrundlag ud fra.

Projektet skal undersøge muligheden for at løse de brandmæssige udfordringer, der er forbundet med at anvende genbrugsmaterialer i nybyggeri, i dette tilfælde specifikt de bærende konstruktioner. Med projektet ønskes at udvikle en ikke-destruktiv brandteknisk metode, der kan gøre det muligt at anvende genbrugsmaterialer i nybyggeri.

Projektet udføres i samarbejde med Frandsen & Søndergaard K/S, Titan Nedbrydning A/S, Arkitektfirmaet Nord A/S, Plus Bolig og AAU Build. DBI er projektleder på projektet, som er finansieret via WE BUILD DENMARK med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Projektet løber frem til marts 2023.

Projektet løber fra marts 2022 til marts 2023.

Læs projeknotattet her


Projektnotat
Åben

Orangeri - Test Report

Orangeri PlusBolig - Konstruktionsdokumentation
Byggetilladelse orangeriÅben
Orangeri for selvhjulpne personer. Udføres i genbrugsmaterialer. Dokumentation for indplacering
i Brandklasse, DBI 2022
Åben

Læs mere
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING