Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Spireprojekt: Styrke anvendelsen af orienterende brandtests – en vej til nem demonstration af bæredygtige byggevarer

Ifølge BR18’s afsnit 8.7.b,c og d er det via orienterende brandtests muligt at anvende alternative byggevarer uden en prøvningsstandard, ligesom også mindre designændringer af klassificerede byggevarer er tilladt. Muligheden anvendes dog ikke i praksis, fordi de certificerede brandrådgivere, der skal godkende anvendelsen, mangler viden om, hvordan der testes, og hvordan testresultaterne kan anvendes i deres dokumentation.

DBI ønsker at demonstrere, at man ved hjælp af orienterende brandtests kan øge anvendelsen af bæredygtige byggematerialer i byggerier i brandklasse 3/4, og at godkendelse af designændringer for allerede klassificerede byggevarer ligeledes er muligt.

Projektet henvender sig til brandrådgivere i brandklasse 3/4, som hermed opnår større forståelse for anvendelsen og værdien af orienterende brandtests. Det skal anskueliggøre, hvordan der testes, hvordan rådgiverne kan bruge resultaterne fra brandtests i deres beregninger, hvad der ligger i DBI’s akkrediterede brandlaboratoriums vurdering, og hvordan den kan bruges over for en bygherre.

Desuden vil projektet skabe værdi for producenter af bæredygtige byggevarer, som ikke passer inden for rammerne af bygningsreglementets præaccepterede løsninger, og klassificerede bæredygtige byggevarer, hvor der afviges fra det testede design i det konkrete byggeri.

Projektet foregår i et samarbejde med førende markedsaktører såsom A.GAIN, Havnens Hænder, Tiny Varigheden, Lendager, MOE, NIRAS, SWECO, RAMBØLL, INGENIØRER’NE, OBH-GRUPPEN, Viborg Ingeniørerne, Brandgruppen, AB Clausen, Hundsbæk og Henriksen, AFRY, Brandfaglig, Schmidt Brandrådgivning ApS, FRI og Konstruktørforeningen.

Projektet er finansieret via WE BUILD DENMARK med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Projektet løb fra marts 2022 til marts 2023.

Projektvideo

Her kan du se en video om projektet:
Projektet løb fra marts 2022 til marts 2023.
Asmus Haastrup

Projektansvarlig
Asmus Haastrup
Research Consultant

Telefon: +45 50 80 65 25
E-mail: aha@dbigroup.dk
OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING