Nye projekter skal give gennembrud for genbrug

Udgivet: 09.03.22

Bæredygtighed er hot, men byggebranchen er kølig, når det gælder genanvendelse af byggematerialer. Usikkerhed om bl.a. brandegenskaber skal ryddes af vejen, før de får deres gennembrud. Det arbejder DBI på med flere nye projekter.

Det mest bæredygtige byggeri er det, som aldrig blev opført!

Trods grønne ambitioner og tiltag hos bygherrer og producenter er byggematerialer en stor kilde til udledning af drivhusgasser. Ifølge World Green Building Council udgør klimagasser fra produktion og transport af byggematerialer, nedrivning og affaldshåndtering fra byggeri mere end 10 % af verdens samlede udledning af klimagasser. Og i Danmark stammer op mod 80 % af klimaaftrykket i en bygnings levetid fra byggematerialerne. Altså er der et stort uudnyttet potentiale i at genanvende materialer som træ, stål, beton og mursten. Dels ved at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt, dels ved at genanvende materialer fra byggeri, som bliver helt eller delvist revet ned.

Men der er flere hindringer for genbrug af byggematerialer – f.eks. om det er økonomisk rentabelt, og hvilken styrkeevne genanvendte byggematerialer har. Og så er der brandsikkerheden: Hvilke brandegenskaber har byggematerialer, som har været i bygninger i årtier – ja, måske endda i mere end et århundrede?

- I dag skal genbrugte materialer leve op til samme brandkrav som nye. Hvis genbrugsmaterialer skal opnå et gennembrud, er vi er nødt til at finde løsninger, som gør det muligt at dokumentere deres egenskaber, så de kan komme på markedet, siger Christian Fundby Schou, som er leder i Advanced Product Development hos DBI.

Beslutningsstøtte til brandrådgivere

Cirkulære byggevarer er således et fokusområde hos DBI, hvilket bl.a. kommer til udtryk i Spireprojekt Upcycling Orangeri 2.0, som har DBI som projektleder og er finansieret via WE BUILD DENMARK med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Projektet skal fremme brugen af genbrugsmaterialer til konstruktioner i nybyggeri ved at udvikle nye metoder til brandteknisk dokumentation uden at udføre fuldskala brandtests. I projektet bliver genanvendt spærtræ fra tagkonstruktioner på ældre bygninger brugt til bærende konstruktioner i et nyt orangeri i boligforeningen Plus Bolig i Aalborg.

- Vi vil udvikle metoder til at vurdere elementer som træ uden at brænde det af. Vi ved, at træ opfører sig forskelligt, så i projektet agter vi at anvende træets densitet sammen med ikke-destruktive teknologier til at udvælge og kategorisere træet, som vi så brandtester for at afdække komparativt, hvordan træet performer sammenholdt med nyt CE-mærket træ, siger Christian Fundby Schou og forsætter:

- Metoderne skal munde ud i en metode og et beslutningsstøtteværktøj til brandrådgivere, så de kan tage højde for de usikkerheder, der er ved indføre genanvendte byggematerialer i nybyggeri.

Genbrugsmaterialer skal CE-mærkes

Ud over spireprojektet har DBI for nylig ansøgt om et nyt erhvervsforskerprojekt sammen med DTU, som skal forske i og udvikle en metodologi til ikke-destruktiv vurdering af genbrugte bærende træelementer. Desuden er DBI involveret i DTU’s igangværende store forskningsprojekt ved navn Business Reuse, der udvikler metoder til at teste styrke og kvalitet af bærende genbrugsbyggematerialer.

Ultimativt handler det om at finde frem til den hellige genbrugsgral:

- Vi skal skabe fremtidens skalerbare metode til dokumentation af genbrugte byggematerialer. Målet er en standardiseringsproces, så genbrugsmaterialer kan blive CE-mærkede, fastslår Christian Fundby Schou.

Læs også artiklen Ny brandbeskyttelse kan bevare gamle konstruktioner

Læs mere

Spireprojekt Upcycling Orangeri 2.0

Projektet er finansieret via WE BUILD DENMARK med midler fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og udføres i samarbejde med Frandsen & Søndergaard K/S, Titan Nedbrydning A/S, Arkitektfirmaet Nord A/S, Plus Bolig og AAU Build. DBI er projektleder.Kontakt:

Christian Fundby Schou
Head of Product Design
61 97 24 50
csj@dbigroup.dk

KLIK HER FOR AT TILMELDE DIG DBI's NYHEDSBREV

Vilkår for brug af DBI’s website

Copyright© Alt materiale på DBI's webside er beskyttet ifølge loven om ophavsret. Er du i tvivl om, hvordan du må anvende vores materiale, er du velkommen til at kontakte os på dbi@brandogsikring.dk.
Vimeo LinkedIn