Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret
Gå til Nyhedsoversigten

Debatindlæg: ’Klimaet er en større trussel mod mennesker end brand’

Udgivet: 8. marts 2023

Der er behov for, at vi allerede nu finder den rette balance mellem overdreven forsigtighed i forhold til brand og det akutte behov for at handle på de omfattende kriser, der berører mennesker over hele kloden. Så i stedet for at vente på erfaringer fra det biobaserede byggeri bør vi accelerere den dokumentation, der leveres gennem byggeprojekter, som kan begrunde ændringer i de præaccepterede løsninger.

Gem artikel Artikel gemt

Fra 2023 må større nybyggeri ikke udlede mere end 12 kg CO2/m2/år set over 50 års levetid. Den nye CO2-grænse skal bidrage til 2030-målet om at holde de globale temperaturstigninger under 1,5 grader, men beregninger fra Realdania viser, at grænsen er sat alt for højt. For at opnå målet og samtidig mindske rovdriften på planetens ressourcer skal vi nemlig allerede fra i dag bygge med en CO2-belastning på 2,5 kg CO2/m2.

Bygningsreglementets præaccepterede løsninger, dvs. bilagene for brand i Kapitel 5, er pr. definition tilbageskuende. De er et resultat af historiske brande, byggeskik og flere andre forhold. Men uanset årsagerne, der har ledt til udformningen af bygningsreglementet, er det et faktum, at den traditionelle brug af ubrandbare materialer, som vi har til rådighed i dag, desværre ikke harmonerer med et mål om 2,5 kg CO2/m2.

Ligeledes er det et faktum, at biobaserede materialer, som optager CO2 i deres vækst, udgør et stort CO2-reduktionsmæssigt potentiale i forhold til 2,5 kg CO2/m2-målet. Organiske materialer er dog af natur mere brandbare og passer derfor mange steder ikke inden for de præaccepterede løsninger. Derfor er det en udfordring, at langt de fleste bygherrer og entreprenører ønsker at opføre deres byggerier med udgangspunkt i de præaccepterede løsninger, bl.a. for at undgå den mere komplicerede proces i forhold til brand. Hertil kommer, at vi i Danmark stadig er i implementeringsfasen med den nye certificeringsordning for brandrådgivere. Det betyder, at vi ikke har tilstrækkeligt mange brandrådgivere i brandklasse ¾, som kan varetage den enorme opgave, vi står overfor, hvad angår skalering af det biobaserede byggeri i Danmark.

Flere brandtest- og løsningsorienterede DBI-projekter

Det er skam muligt at bygge med bærende trækonstruktioner og biobaseret isolering i fx enfamilieshuse og rækkehuse i dag, også inden for de præaccepterede løsninger. Udfordringerne og mulighederne ligger i byggerier i 2-5 etager (op til 22 meter), som både historisk, men også i fremtiden kommer til at udgøre en meget stor del af vores nye bygningsmasse. I dag kan man fx ikke anvende både brandbar isolering (biobaseret) og bærende trækonstruktioner sammen, hvis man bygger over 5,1 meter. Ligeså kan man ikke anvende træfacader uden brug af brandimprægnering over stueetageniveau.

Disse to højdebegrænsninger forsøger DBI og samarbejdspartnere i øjeblikket at udfordre i projekterne Wood:UpHigh  og Biofacades:UpHigh , hvor vi udfører og offentliggør brandtests af biobaserede konstruktioner og facader, som producenter aldrig selv ville have fået testet, da de ikke opfylder de præaccepterede løsninger. Med udgangspunkt i testresultaterne vil vi foreslå Bolig- og Planstyrelsen at genoverveje de præaccepterede løsninger, idet vi dokumenterer, at det er muligt at opretholde det samme funktionsmæssige sikkerhedsniveau ved hjælp af andre kompenserende tiltag.

Derved er vi dog kun delvist i mål. For hvis vi vender tilbage til pointen om, at vores præaccepterede løsninger er tilbageskuende og et resultat af historiske brande, er konsekvensen af den tankegang, at vi må vente 10-20 år, før de biobaserede materialer har bevist deres værd. Det kan vi imidlertid ikke vente på. For allerede nu ser vi, hvordan klimaforandringernes afledte effekter skaber omfattende ødelæggelser og koster menneskeliv.

Derfor er der behov for, at vi allerede i dag finder den rette balance mellem overdreven forsigtighed i forhold til brand og det akutte behov for at handle på de omfattende kriser, der berører mennesker over hele kloden.

Så i stedet for at vente på erfaringer fra det biobaserede byggeri bør vi accelerere den dokumentation, der leveres gennem byggeprojekter, som kan begrunde ændringer i de præaccepterede løsninger. Det kan dog kun lade sig gøre at realisere nye præaccepterede løsninger med bred involvering fra markedet og politisk opbakning fra ALLE byggeriets parter. Men hvor der er vilje, er der vej! Jeg vil i hvert fald benytte min rolle i DBI til at fremme denne udvikling, og jeg vil opfordre alle til at gøre ligeså, hvor end I befinder jer.

Af: Christian Fundby Schou, Head of Advanced Product Development, DBI

Dette debatindlæg, som har været bragt i Ingeniøren, afspejler skribentens egne holdninger og er ikke nødvendigvis et udtryk for DBI’s officielle holdning.Christian Fundby Schou

Christian Fundby Schou

Head of Advanced Product Development

Tlf.: 61 97 24 50

csj@dbigroup.dk

Relaterede artikler

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING