Nyheder fra DBI
Vær altid opdateret

Wood:UpHigh: Se brandtest med biobaserede materialer

Udgivet: 09.12.22

Som en del af projektet Wood:UpHigh har DBI netop gennemført en brandtest af en vægkonstruktion, som primært bestod af biobaserede materialer. Væggen klarede 71 minutter (REI60), før isolationen faldt sammen.

Brandtesten var den anden af i alt 10 fuldskalatests, som DBI planlægger i samarbejde med LOGIK & CO i projektet Wood:UpHigh.

Konstruktionen var bygget af 15 mm fibergipsplade, 15 mm træfiberplade, 295 mm træ med indblæst træfiber og 22 mm træfibervindspærre med trælameller.

- Vores branche-referencegruppe deltog ved testen, som samtidig blev streamet live, hvor ca. 80 kiggede med, fortæller Christian Fundby Schou, der er leder af Advanced Product Development i DBI.

Se brandtesten her:

Den næste brandtest i Wood:UpHigh-projektet live-streames den 19. december kl. 12.00. Her vil der blive testet en biobaseret etageadskillelse. Læs mere og tilmeld dig her

Wood:UpHigh

Projektets vision er at muliggøre en større andel af biobaserede materialer i byggeriet uden at gå på kompromis med brandsikkerheden. Projektet skal accelerere det biobaserede byggeri ved at tilvejebringe dokumentation for, at sammensatte biobaserede konstruktioner kan finde bredere og nemmere anvendelse i etagebyggeri.

Wood:UpHigh vil udforske, analysere og dokumentere brandmodstandsevne for udvalgte bærende trækonstruktioner i kombination med biobaseret isolering. Det skal demonstrere, hvordan sammensætningen mellem biobaserede bærende konstruktioner og isolering kan imødekomme brandtekniske funktionskrav jf. de præaccepterede løsninger.

Bl.a. skal der udføres 10 akkrediterede fuldskala-brandtests og 30-40 small-scale indikative brandtests. Resultaterne bliver et uvildigt og brancheanerkendt eksempelkatalog med dokumenterede løsninger, som er gratis og offentligt tilgængeligt for byggeriets aktører. Resultaterne sigter på kort sigt mod anvendelse i brandklasse 3 og 4-byggerier, men i det lange perspektiv mod alle brandklasser i byggerier op til mindst 4 etager (og muligvis højere).

Projektet ledes af DBI, som varetager alle projektets aktiviteter, på nær konstruktion af testemner til brandtest, som varetages af LOGIK & CO. Det støttes af Realdania, Grundejernes Investeringsfond og Udannelses- og Forskningsstyrelsen.

Følgegruppen består af Ramboll, NCC, Bolig- og Planstyrelsen, Aalborg Universitet, Realdania By & Byg, Egen Vinding og Datter, Træelementforeningen, Træinformation, Grundejernes Investeringsfond, Juul og Hansen Arkitekter, Vandkunsten, Enemærke og Petersen og VIA University College.

Læs mere

Kontakt

Christian Fundby Schou
Head of Advanced Product Development

61 97 24 50
csj@dbigroup.dk

OPRET DIG SOM BRUGER OG HOLD DIG OPDATERET PÅ NYHEDER OM BRAND OG SIKRING